Świadectwa kwalifikacji

Dział certyfikacji systemów zarządzania TZÚS Praha, s.p. zapewnia:

  • w obszarze prac budowlanych w zakresie nawierzchni kolejowych i podtorza - poświadczenie kompetencji na podstawie „przepisów kolejowych”, potwierdzone wydaniem świadectwa kwalifikacji zgodnie z wymaganiami technicznymi Koeli Czeskiej (TKP České dráhy);
  • w obszarze specjalistycznego posadowienia budynków, poświadczenie kwalifikacji do  realizacji poszczególnych procesów technologicznych, potwierdzone wydaniem świadectwa kwalifikacji;
  • w zakresie rzemiosł i instalacji budowlanych - poświadczenie zdolności do realizacji poszczególnych procesów technologicznych, potwierdzone wydaniem świadectwa kwalifikacji.