Rozszerzenie zakresu certyfikacji

Jednostka certyfikująca może rozszerzyć zakres (czynności określone w certyfikacie) już wydanego certyfikatu na podstawie wniosku klienta (formularz F 02_R Wniosek o rozszerzenie zakresu certyfikatu).

Następnie kierownictwo jednostki certyfikującej analizuje wniosek pod kątem możliwości jego zrealizowania, tj. czy obszar rozszerzenia określony we wniosku mieści się w zakresie akredytacji i czy dostępne są zasoby potrzebne do przeprowadzenia tego rozszerzenia.

Rozszerzenia można dokonać w ramach rutynowego audytu w nadzorze lub poprzez „nadzwyczajny” audyt w nadzorze, przy czym rozszerzany obszar musi zostać zweryfikowany pod kątem spełniania wszystkich wymagań požiadavky certyfikacyj.

Na podstawie ustaleń z przeprowadzonego audytu i pozytywnej decyzji kierownictwa jednostki certyfikującej wydawane jest nowe wydanie certyfikatu from uwzględnionym rozszerzeniem jego zakresu.
Wniosek o rozszerzenie zakresu certyfikacji

Formularz kontaktowy