Przeniesienie akredytowanej certyfikacji

Przeniesienie akredytowanej certyfikacji jest postępowaniem dostępnym w ramach przepisów akredytacyjnych, które umożliwa organizacji, która jest już certyfikowana, przejście do innego organu certyfikacyjnego bez naruszenia dotychczasowego postępowania w ramach procesu certyfikacyjnego.

Powody do przeniesienia akredytowanej certyfikacji mogą być różne, najczęściej są to:

  • ocena systemu zarządzania organizacji sporządzona z innej perspektywy przez wykwalifikowanych i doświadczonych audytorów, uwzględniająca elementy, które należy ulepszyć oraz również ryzyka Państwa systemu zarządzania;
  • negatywne doświadczenie związane z usługami pierwotnego organu certyfikacyjnego;
  • niepomiernie wysokie koszty;
  • prowadzenie audytu w sposób nieodpowiadający organizacji itp.

Przeniesienie do innego organu certyfikacyjnego przebiega bezpłatnie. Na podstawie rozpatrzenia wniosku i innych wymaganych informacji zawiera się umowę o działalności kontrolnej, a następnie wydaje certyfikat ważny zgodnie z dotychczasowym certyfikatem. Wyjątek stanowi przypadek, kiedy przeniesienie akredytowanej ceryfikacji jest realizowane w ramach audytu recertyfikującego – wtedy certyfikat jest wydawany na okres 3 lat.

Formularz kontaktowy