Rozšíření rozsahu certifikace

Rozšířit rozsah (činnosti uvedené na certifikátu) již vydaného certifikátu může certifikační orgán na základě žádosti zákazníka (formulář F 02_R Žádost o rozšíření rozsahu certifikátu).
Poté je vedením certifikačního orgánu tato žádost přezkoumána z hlediska proveditelnosti, tzn. zda je oblast rozšíření uvedená v žádosti v rozsahu akreditace a zda jsou k dispozici zdroje potřebné k provedení tohoto rozšíření.

Rozšíření může být provedeno v rámci běžného dozorového auditu nebo vykonáním "mimořádného“ dozorového auditu, přičemž rozšiřovaná oblast musí být prověřena s ohledem na všechny požadavky dané certifikační normy.

Na základě zjištění z provedeného auditu a kladného rozhodnutí vedení certifikačního orgánu je vystaveno nové vydání certifikátu se zapracovaným rozšířením jeho rozsahu.

Dokumenty ke stažení

Kontaktní formulář