Osvědčování realizátorů ETICS

Ve spolupráci s Cechem pro zateplování budov (www.czb.cz) provádí TZÚS Praha, s.p., Osvědčování odborné způsobilosti firem provádějících vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy.

Systém osvědčování vytváří podmínky  k tomu, aby držitelé osvědčení prováděli práce po celou dobu realizace zakázky správným způsobem.

Systém osvědčování je založen na těchto hlavních zásadách:

  1. existující platné technické specifikace realizovaných systémů ETICS v souladu s legislativou pro uvádění výrobků na trh, t.j. Evropské technické schválení (ETA) (nebo Stavební technické osvědčení (STO) pro výrobky, které nejsou pokryté ETAG 004),
  2. shoda postupů s montážními pokyny výrobců, ČSN 73 2901 a dalšími normami a právními předpisy,
  3. audity nezávislými auditory přímo na stavbách,
  4. předem ohlášené i neohlášené kontrolní návštěvy auditorů přímo na stavbě kdykoliv v době platnosti osvědčení, prováděné nejméně jednou ročně.

Průběh osvědčování od podání žádosti realizační firmou po vydání příslušného osvědčení je součástí Podmínek pro udělení osvědčení, jejichž kompletní znění naleznete níže.

Seznam držitelů osvědčení realizátora ETICS

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Adéla Grygarová

Mobil:
+420 725 831 272
Telefon:
+420 286 019 430
Pozice:
vedoucí auditor, zástupkyně ředitelky úseku, zástupkyně vedoucí certifikačního orgánu, zástupkyně vedoucí ověřovacího orgánu,
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem pro montáž oken a dveří podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení