Osvědčování realizátorů ETICS

Ve spolupráci s Cechem pro zateplování budov (www.czb.cz) provádí TZÚS Praha, s.p., Osvědčování odborné způsobilosti firem provádějících vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy.

Systém osvědčování vytváří podmínky  k tomu, aby držitelé osvědčení prováděli práce po celou dobu realizace zakázky správným způsobem.

Systém osvědčování je založen na těchto hlavních zásadách:

  1. existující platné technické specifikace realizovaných systémů ETICS v souladu s legislativou pro uvádění výrobků na trh, t.j. Evropské technické schválení (ETA) (nebo Stavební technické osvědčení (STO) pro výrobky, které nejsou pokryté ETAG 004),
  2. shoda postupů s montážními pokyny výrobců, ČSN 73 2901 a dalšími normami a právními předpisy,
  3. audity nezávislými auditory přímo na stavbách,
  4. předem ohlášené i neohlášené kontrolní návštěvy auditorů přímo na stavbě kdykoliv v době platnosti osvědčení, prováděné nejméně jednou ročně.

Průběh osvědčování od podání žádosti realizační firmou po vydání příslušného osvědčení je součástí Podmínek pro udělení osvědčení, jejichž kompletní znění naleznete níže.

Seznam držitelů osvědčení realizátora ETICS

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Eva Dufková

Mobil:
+420 602 894 430
Telefon:
+420 595 707 261
Pozice:
vedoucí oddělení, zkušební technik specialista, auditor osvědčování realizátorů ETICS a zabudovávání otvorových výplní
Specializace:
realizace ETICS a zabudovávání otvorových výplní
Pobočka:
Ostrava