Certyfikacja wykonawców etics

Przy współpracy z czeskim cechem izolacji termicznej budynków (Cech pro zateplovani budov – csb.cz) TZÚS Praha, s.p. prowadzi certyfikację kwalifikacji zawodowych firm wykonujących zewnętrzne bezspoinowe systemy izolacji cieplnej.

System certyfikacji stwarza warunki do prawidłowego wykonywania prac przez posiadaczy certyfikatu, przez cały czas realizacji zamówienia.

System certyfikacji opiera się na następujących głównych zasadach:

  1. istniejące obowiązujące specyfikacje techniczne realizowanych systemów ETICS zgodnie z przepisami dotyczącymi wprowadzania wyrobów do obrotu, tj. Europejska ocena techniczna (ETA) (lub na rynku czeskim Oświadczenie budowlano-techniczne (STO – stavebni technicke osvědčení) dla wyrobów nieobjętych ETAG 004),
  2. zgodność procedur z instrukcjami montażu producentów, ČSN 73 2901 oraz innymi normami i przepisami prawnymi,
  3. audyty przeprowadzane przez niezależnych audytorów bezpośrednio na budowach,
  4. zapowiedziane oraz niezapowiedziane wizyty kontrolne audytorów bezpośrednio na placu budowy w dowolnym momencie ważności certyfikatu, przeprowadzane co najmniej raz w roku.

Przebieg certyfikacji od złożenia wniosku przez firmę wdrażającą do wydania odpowiedniego certyfikatu jest częścią warunków przyznania certyfikatu, których pełna treść znajduje się poniżej.