Informacie o CQS Czeskie Stowarzyszenie Certyfikacji Systemów Jakości

Certyfikację systemów zarządzania w TZÚS Praha s.p. realizują dwa organy certyfikacyjne akredytowane Czeskim Instytuem Akredytacji o.p.s., według normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2011, w zakresie określonym w załącznikach do świadectwa akredytacji:

Organu certyfikującego systemy zarządzania (organ certyfikacyjny nr 3001)

TZÚS Praha s.p. jest również członkiem CQS – Czeskiego Stowarzyszenia Certyfikacji Systemów Jakości (akredytownego organu certyfikacyjnego nr 3029), które jest pełnoprawnym członkiem międzynarodwej sieci instytucji certyfikacyjnych IQNet. Przy pozyskiwaniu certyfikatu w instytucji będącej członkiem CQS IQNet możemy Państwu zaproponować certyfikat uzawany w krajach na 4 kontynentach i dostępny w wielu wersjach językowych. Więcej informacji o działalności CQS mogą Państwo uzyskać ma stronie internetowej www.cqs.cz, natomiast o działalności sieci IQNet pod adresem www.iqnet-certification.com.