Wydane dokumenty certyfikacyjne systemów zarządzania

Wykaz udzielonych, zawieszonych i wycofanych certyfikatów można zobaczyć w siedzibie TZÚS Praha, s.p., Dział Certyfikacji Systemów Zarządzania. W przypadku zainteresowania, mogą Państwo sprawdzić, czy dany podmiot ma certyfikat wydany przez naszą jednostkę certyfikującą systemy zarządzania pisząc na adres e-mail: cosm@tzus.cz.

Możliwe jest również wybranie certyfikowanych organizacji według numeru certyfikatu.