Wydane dokumenty certyfikacyjne produkty

Informacje o wydanych, wstrzymanych i odebranych dokumentach certyfikacyjnych, takie jak data wystawienia dokumentu, informacje o jego obowiązywaniu, przedmiot certyfikacji, wykorzystane kryterium - norma/specyfikacja techniczna - czy nazwa producenta/posiadacza, dostępne są za pośrednictwem poczty e-mail.

Po zweryfikowaniu prawdziwości dokumentów wydanych przez TZÚS Praha, s.p., mogą Państwo wysłać wniosek, także z załączoną kopią dokumentów, na jeden z niżej wymienionych adresów e-mail.

Wydane dokumenty certyfikacyjne i ich kopie udostępniamy wyłącznie posiadaczom dokumentów, którzy są ich właścicielami zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Formularz kontaktowy