Wydane dokumenty certyfikacyjne

Informacje, takie jak data wystawienia dokumentu, informacje o jego obowiązywaniu, przedmiot certyfikacji, zastosowana norma/specyfikacja techniczna czy nazwa producenta/posiadacza o wydanych, wstrzymanych i wycofanych dokumentach certyfikacyjnych dostępne są za pośrednictwem poczty e-mail.
W celu zweryfikowaniu prawdziwości dokumentów wydanych przez TZÚS Praha, s.p., mogą Państwo wysłać zapytanie, najlepiej z załączoną kopią dokumentu, na jeden z niżej wymienionych adresów e-mail.

Wydane dokumenty certyfikacyjne i ich kopie udostępniamy wyłącznie posiadaczom dokumentów, którzy są ich właścicielami zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Formularz kontaktowy