Certyfikaty i uprawnienia

Certyfikat akredytacji CO 3015 (jednostka certyfikująca wyroby)

Wersja czesk

-Wersja angielska

-Normy w podejściu elastycznym w jednostce akredytowanej nr 3015 

Wyroby Budowlane

Uprawnienie do wykonywania czynności związanych z oceną zgodności według rozporządzenia rządu nr 163/2002 Sb. zmienionego rozporządzeniem rządu nr 312/2005 Sb. oraz rozporządzeniem rządu nr 215/2016 Sb.

-Decyzja nr 5/2017

Uprawnienie do wykonywania czynności jednostki notyfikowanej dla wyrobów objętych Rozporządzeniem parlamentu i rady (UE) nr 305/2011 (CPR) oraz notyfikacja

-Uprawnienie z dnia 7 lutego 2020 r. i notyfikacja

Certyfikat akredytacji AC 207 (jednostka certyfikująca Wyroby w krajowym systemie w Polsce)

-Certyfikat

-Zakres akredytacji

Zabawki

Decyzja o udzieleniu autoryzacji nr 12/2001 oraz notyfikacja

Dźwigi

Uprawnienie do wykonywania czynności jednostki notyfikowanej dla wyrobów objętych rozporządzeniem rządu nr 122/2016 Sb. o ocenie zgodności dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa

Place zabaw

Decyzja o udzieleniu autoryzacji nr 3/2015