Osvědčení a oprávnění

Osvědčení o akreditaci CO 3015 (certifikační orgán na výrobky)

- osvědčení česky

- osvědčení anglicky

- flexibilně zařazené normy u akreditovaného subjektu č. 3015

 

Stavební výrobky

Oprávnění k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

- Rozhodnutí č. 5/2017

Oprávnění k činnostem oznámeného subjektu u výrobků stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) a notifikace

- Oprávnění Změna ze dne 21.března 2024 a notifikace.

Hračky

Rozhodnutí o udělení autorizace č.12/2011 a notifikace.

 

Výtahy

Oprávnění k provádění činnosti oznámeného subjektu u výrobků stanovených nařízením vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.


Zařízení dětských hřišť

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 10/2023