Stavební výrobky s označením CE

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je jako oznámený subjekt 1020 oprávněn provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Toto posouzení opravňuje a zároveň zavazuje výrobce k připojení označení CE.

Označení CE se připojuje ke všem stavebním výrobkům, pro které výrobce sestavil prohlášení o vlastnostech v souladu s CPR.


Význam označení CE

  • připojením označení CE nebo tím, že označení CE nechá ke stavebnímu výrobku připojit, dává výrobce na vědomí, že nese odpovědnost za shodu takového výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení o vlastnostech a spolu s tím i za soulad se všemi příslušnými požadavky stanovenými CPR a dalšími příslušnými harmonizačními právními předpisy EU, které jeho připojování stanoví.

CPR se vztahuje na výrobky, pro které byly zavedeny harmonizované technické specifikace:

  • harmonizované normy
  • evropské dokumenty pro posuzování – EAD (na základě EAD se vydává ETA)


Harmonizované technické specifikace

Vzhledem k neustálému vývoji a tvorbě nových harmonizovaných technických specifikací je třeba sledovat jejich aktuálnost. Odkazy na ně jsou zveřejňovány na stránkách Evropské komise zde.

Rozsah notifikace Oznámeného subjektu 1020 k CPR je k nalezení zde.
 

Dokumenty ke stažení

Kontaktní formulář