Výrobky uváděné na polský trh

Nařízení ministra infrastruktury a stavebnictví ze dne 17. listopadu 2016 o způsobu deklarování vlastností stavebních výrobků a způsobu jejich označování stavební značkou (Sb. zákonů pol. 1966, ve znění pozdějších předpisů) definuje skupiny výrobků, na které se vztahuje povinnost vypracovat národní prohlášení o vlastnostech a jejich označení při jejich uvádění na trh Polska.

Pro každou skupinu výrobků nařízení rovněž stanoví příslušný národní systém posuzování a ověřování stálosti vlastností. V případě systémů 1+, 1 a 2+ je do procesu zapojen i certifikační orgán akreditovaný Polským akreditačním institutem (dále jen PCA). Základem pro prohlášení o vlastnostech je národní technická specifikace, kterou může být: polská norma výrobku nebo národní technické posouzení.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (dále jen TZÚS) rozšířil v roce 2018 své činnosti o akreditaci PCA a jako akreditovaný certifikační orgán na výrobky číslo AC 207 může plnit činnosti vyplývající z národního systému. Díky tomu Vám nyní můžeme nabízet služby nejen v evropském systému jako oznámený subjekt 1020, ale také v polském národním systému.

Certifikační orgán na výrobky

Akreditace TZÚS zahrnuje tři skupiny výrobků dle přílohy 1 Nařízení ministra infrastruktury a stavebnictví ze dne 17. listopadu 2016 o způsobu deklarování vlastností stavebních výrobků a způsobu jejich označování stavební značkou (Sb. zákonů pol. 1966, ve znění pozdějších předpisů):

  • prefabrikované výrobky z obyčejného, lehkého betonu a pórobetonu
  • hydraulicky vázané směsi
  • beton

Podrobný rozsah akreditace naleznete níže a na internetových stránkách PCA.

Předpisy upřesňují, že pro specifické použití uvedených výrobků je nutné posuzovat a ověřovat stálost vlastností v souladu s národním systémem 2+. Do procesu posouzení je v tomto případě kromě výrobce zapojen také certifikační orgán akreditovaný PCA, jehož úkoly jsou:

  • Provedení počáteční kontroly výrobního závodu a systému řízení výroby
  • Vydání národního certifikátu o shodě systému řízení výroby
  • Průběžný dohled, posouzení a hodnocení systému řízení výroby.

Díky akreditaci, kterou jsme získali, můžeme provádět uvedené činnosti, a tak dokončit činnosti související s posuzováním a ověřováním určeným pro certifikační orgán a vyplývající ze systému 2+. Níže naleznete podrobný certifikační program se seznamem národních technických specifikací.

Certifikát systému řízení výroby betonu pro uvedení na polský trh pod hlavičkou certifikačního orgánu AC 207 mohou získat i příhraniční čeští výrobci uvedených výrobků, kteří by chtěli svůj produkt dodávat polským odběratelům.

Pro ověření pravosti certifikátů vydaných AC 207 můžete zaslat dotaz, případně s přiloženou kopií dokumentu na adresu: ucov@tzus.cz

Seznam zrušených, omezených a pozastavených certifikátů je k dispozici zde.

Kontaktní osoby

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
ředitel úseku
Specializace:
certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků

Ing. Vojtěch Šebek

Mobil:
+420 606 724 644
Telefon:
+420 595 707 251
E-mail:
Pozice:
vedoucí posuzovatel, vedoucí auditor IMS
Specializace:
stavební materiály a dílce
Pobočka:
Ostrava

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 331
Pozice:
specialista pro zkoušky a posuzování stavební keramiky
Specializace:
studie LCA – produkty, budovy; environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Pobočka:
Plzeň

Ing. Agnieszka Małdachowska

Mobil:
+420 734 432 146
Telefon:
+420 286 019 412
Pozice:
specialistka certifikačního orgánu, vedoucí COV AC 207
Specializace:
certifikace a osvědčování výrobků, specializace pro polský trh
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků