Výrobky uváděné na polský trh

Nařízení ministra infrastruktury a stavebnictví ze dne 17. listopadu 2016 o způsobu deklarování vlastností stavebních výrobků a způsobu jejich označování stavební značkou (Sb. zákonů pol. 1966, ve znění pozdějších předpisů) definuje skupiny výrobků, na které se vztahuje povinnost vypracovat národní prohlášení o vlastnostech a jejich označení při jejich uvádění na trh Polska.

Pro každou skupinu výrobků nařízení rovněž stanoví příslušný národní systém posuzování a ověřování stálosti vlastností. V případě systémů 1+, 1 a 2+ se do procesu zapojen i certifikační orgán akreditovaný Polským akreditačním institutem (dále jen PCA).

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (dále jen TZÚS) rozšířil v roce 2018 své činnosti o akreditaci PCA a jako akreditovaný certifikační orgán na výrobky číslo AC 207 může plnit činnosti vyplývající z národního systému. Díky tomu Vám nyní můžeme nabízet služby nejen v evropském systému jako oznámený subjekt 1020, ale také v polském národním systému.

 

Beton pro stavební účely

V současnosti zahrnuje akreditace TZÚS hotový beton, pro který bude označení povinné od 1. července 2019.

Předpisy upřesňují, že v případě hotového betonu pro konstrukční použití je nutné posuzovat a ověřovat stálost vlastností v souladu s národním systémem 2+. Do procesu posouzení je v tomto případě kromě výrobce zapojen také certifikační orgán akreditovaný PCA, jehož úkoly jsou:

  • Provedení počáteční kontroly výrobního závodu a systému řízení výroby
  • Vydání národního certifikátu o shodě systému řízení výroby
  • Průběžný dohled, posouzení a hodnocení systému řízení výroby.

 

Certifikát systému řízení výroby betonu pro uvedení na polský trh pod hlavičkou certifikačního orgánu AC 207 mohou získat i příhraniční čeští výrobci betonu, kteří by chtěli svůj produkt dodávat polským odběratelům.

Kontaktní osoby

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
Ředitel úseku
Specializace:
Certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků

Ing. Ewelina Cuper

Telefon:
+420 286 019 412
E-mail:
Pozice:
Specializace:
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků

Ing. Vojtěch Šebek

Mobil:
+420 606 724 644
Telefon:
+420 595 707 201
E-mail:
Pozice:
ředitel pobočky Ostrava
Specializace:
Pobočka:
pobočka Ostrava

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozice:
ředitel pobočky Plzeň
Specializace:
studie LCA, environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Pobočka:
Plzeň

Ing. Vladimír Plaček, PhD.

Mobil:
+420 602 507 972
Telefon:
+420 595 707 231
Pozice:
hlavní specialista, vedoucí oddělení, vedoucí posuzovatel, vedoucí auditor IMS
Specializace:
stavební materiály, dílce
Pobočka:
Ostrava