Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.

Mobil:
+420 602 507 972
Telefon:
+420 595 707 201
Pozice:
ředitel pobočky Ostrava,
hlavní specialista,
vedoucí posuzovatel,
vedoucí auditor IMS,
zpracovatel evropských technických posouzení (ETA) 
a evropských dokumentů pro posuzování (EAD)
Specializace:
stavební materiály a dílce,
dřevěné konstrukce a výrobky na bázi dřeva
Pobočka:
Ostrava