Polityka jakości

Dbamy o wysoką profesjonalność.

Jesteśmy niezawodnym i wiarogodnym partnerem dla producentów, importerów, deweloperów, projektantów i realizatorów budów, administracji publicznej, sfery badawczej i rozwojowej, pozostałych organów certyfikacyjnych i osób autoryzowanych - partnerem zapewniającym wiadomości i informacje uzyskane dzięki szerokiej współpracy międzynarodowej i aktywnemu udziałowi w instytucjach i organizacjach UE i CzR. W tym celu aktywnie wykorzystujemy członkostwo w poważnych organizacjach narodowych i międzynarodowych oraz potencjał fachowy naszych pracowników.

Jesteśmy gwarancją nezależności, niestronności i wysokiego profesjonalizmu, bazujących na odpowiednich kwalifikacjach pracowników, wieloletnich doświadczeniach i podejściach innowacyjnych.

Staramy się o nieustanne podwyższanie poziomu fachowego zabezpieczanych usług. W tym celu utrzymujemy systemy managementu jakości, akredytowane według norm międzynarodowych i staramy się o nieustanne ulepszanie ich efektywności.

Respektujemy klienta.

Stosujemy niedyskryminacyjne, taktowne i objektywne podejście do wszystkich klientów. Zapewniamy usługi na najwyższym poziomie fachowym zgodnie z wymogami przepisów normatywnych i prawnych, przy ścisłym przestrzeganiu poufności i niestronności, terminowo i w wykwalifikowany sposób, w celu spełniania oczekiwań klientów.

Staramy się o pracowników.

Zdajemy sobie sprawę, że jakość i szybkość zapewnianych usług zależy przede wszystkim od naszych pracowników. Dlatego też wytwarzamy warunki dla stałego rozwoju kolektywu fachowo wykwalifikowanych pracowników, motywowanych w celu nieustannego podwyższania poziomu zapewnianych usług. Dbamy o poziom profesjonalny i etyczny naszych pracowników i wspieramy rozwijanie ich kwalifikacj i umiejętności.

Myślimy perspektywicznie.

Podstawą  jest stałe potwierdzanie pozycji najpoważniejszego czeskiego i uznawanego międzynarowowo partnera kompleksowych usług w sferze oceny zgodności , certyfikacji, badania i inspekcji we wszystkich dziedzinach naszego działania w celu zapewniania naszym klientom wartości dodanej - w celu zapewnienia ich zdolności konkurencyjnej w CzR i zagranicą.

Trvale rozwijamy kwalifikacje i umiejętności naszych pracowników i wytwarzamy własne źródła dla dalszego rozwoju. Przywiązujemy wagę do odpowiedzialności w stosunku do środiwska naturalnego, efektywnie wykorzystujemy wszystkie źródła i przestrzegamy zasady  społecznie odpowiedzialnego zachowwania się.

W Pradze dnia 1 stycznia 2013

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, dyrektor przedsiębiorstwa

Ing. Jiřina Srbková, manager jakości

Formularz kontaktowy