Polityka jakości

Dbamy o wysoki profesjonalizm.
Jesteśmy niezawodnym i wiarogodnym partnerem dla producentów, importerów, deweloperów, projektantów i wykonawców budów, administracji publicznej, sfery badawczej i rozwojowej, pozostałych jednostek certyfikacyjnych i jednostek autoryzowanych - partnerem zapewniającym wiadomości i informacje uzyskane dzięki szerokiej międzynarodowej współpracy i aktywnemu udziałowi w instytucjach i organizacjach UE i Republiki czeskiej. W tym celu aktywnie wykorzystujemy członkostwo w znaczących organizacjach narodowych i międzynarodowych oraz potencjał fachowy naszych pracowników.
Jesteśmy gwarancją niezależności, bezstronności i wysokiego profesjonalizmu, opartego na odpowiednich kwalifikacjach pracowników, wieloletnich doświadczeniach i innowacyjnym podejściu. 
Nieustannie staramy się podwyższać poziom świadczonych usług, w tym celu utrzymujemy systemy zarządzania jakością akredytowane zgodne z międzynarodowymi normami oraz dbamy o ciągłą poprawę ich efektywności. 

Szanujemy klienta.
Stosujemy niedyskryminacyjne, właściwe i obiektywne podejście do wszystkich klientów. Zapewniamy usługi na najwyższym poziomie fachowości zgodnie z wymogami normatywnych i prawnych przepisów, przy ścisłym przestrzeganiu poufności i bezstronności, terminowo i w kompetentny sposób, w celu spełniania oczekiwań klientów.

Dbamy o pracowników.
Zdajemy sobie sprawę, że jakość i szybkość świadczonych usług zależy przede wszystkim od naszych pracowników. Dlatego też tworzymy warunki do stałego rozwoju zespołu specjalistycznie wykształconych pracowników, motywowanych do nieustannego podwyższania poziomu świadczonych usług. Dbamy o poziom profesjonalizmu i etyczności naszych pracowników oraz wspieramy rozwój ich kwalifikacji i umiejętności.

Myślimy perspektywicznie.
Podstawą jest stałe potwierdzanie pozycji najbardziej znaczącego czeskiego i uznawanego międzynarodowo dostawcy kompleksowych usług w sferze oceny zgodności, certyfikacji, badań i inspekcji we wszystkich obszarach naszej działalności, w celu zapewniania naszym klientom wartości dodanej, która zwiększa ich konkurencyjność w Czechach i w zagranicy.
Stale rozwijamy kwalifikacje i umiejętności naszych pracowników i wytwarzamy własne źródła dla dalszego rozwoju. Kładziemy nacisk na odpowiedzialność w stosunku do środowiska naturalnego, efektywnie wykorzystujemy wszystkie źródła i przestrzegamy zasad społecznie odpowiedzialnego postępowania.

W Pradze dnia 1 stycznia 2013

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, dyrektor przedsiębiorstwa

Ing. Jiřina Srbková, manager jakości

Formularz kontaktowy