Metrologia

TZÚS Praha, s.p., zgodnie z ustawą o metrologii, z późniejszymi zmianami, prowadzi działania akredytowanego laboratorium wzorcującego i autoryzowanego centrum metrologii (AMS).
Wzorcowanie mierników jest to udokumentowanie poziomu jakości wartości mierzonych miernikami w odniesieniu do etalonu. Potwierdzona zdolność do przekazywania jednostki miary jest zawarta w świadectwie wzorcowania, wydanym przez odpowiednie laboratorium wzorcujące.
Weryfikując stanowione mierniki, ustala się, czy dany miernik - tak zwany miernik stanowiony - odpowiada swojej dokładności wymaganych właściwości metrologicznych. AMS wydaje arkusz weryfikacyjny potwierdzający, że stanowiony miernik spełnia wymagania odpowiedniej normy lub przepisu. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa lub dokładności rozliczeń itp.

 

Osoby kontaktowe

Ing. František Moler

Mobil:
+420 724 337 085
Telefon:
+420 595 707 271
E-mail:
Pozycja:
specjalista energetyczny MPO, wiodący audytor IMS
Specjalizacja:
systemy zarządzania, zarządzanie energią
Oddział:
filia Ostrava

Josef Červenka

Mobil:
+420 724 067 855
Telefon:
+420 286 019 478
Pozycja:
Specjalizacja:
Oddział:

Roman Kučera

Mobil:
+420 602 482 985
Telefon:
+420 387 023 216
Pozycja:
Specjalizacja:
Oddział: