Certyfikacja według ČSN 74 6077

Obecnie, gdy duży nacisk kładzie się na jakość nie tylko wyrobów, ale także jakość prowadzonych prac, TZÚS Praha, s.p. wychodzi z unikalną ofertą, którą jest certyfikowanie kwalifikacji do projektowania i zabudowania okien i drzwi zewnętrznych zgodnie z normą ČSN 74 6077. Punktem wyjścia tej normy jest stwierdzenie, że same okna o wysokiej jakości nie stanowią gwarancji, że będą one spełniać wszystkie deklarowane właściwości, przy czym ogólne zalecenia dotyczą także okien dachowych. Bez dobrego montażu okno straci swoje właściwości a inwestycja związana z wyminą okien staje się daremną. 

Posiadacz niniejszego świadectwa potwierdzającego kwalifikacje:

  • potwierdza, że okna i drzwi zostaną zaprojektowane oraz zabudowane w odniesieniu do budynku, zastosowania oraz typu
  • jest objęty kontrolą jakości prac – audyty prowadzone przez TZÚS Praha, s.p., są prowadzone bezpośrednio na budowach
  • potwierdza, że stara się o maksymalne zadowolenie klientów.

Warunkiem uzyskanie świadectwa jest potwierdzenie, że organizacja:

  • ma wprowadzony i działający system zarządzania jakością według EN ISO 9001
  • wprowadziła wymagania ČSN 74 6077 do procesów wykonawczych
  • stosuje w praktyce wymagania ČSN 74 6077 

Wykaz posiadaczy oświadczenia według ČSN 74 6077