Osvědčování podle ČSN 74 6077

V dnešní době, kdy je kladen velký důraz na kvalitu nejen výrobků, ale taktéž na kvalitu prováděných prací, přichází TZÚS Praha, s.p., s nabídkou unikátní služby, a to osvědčováním odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby dle ČSN 74 6077. Tato normavychází z faktu, že pouze kvalitní okna jako výrobek nejsou zárukou toho, že budou splňovat všechny deklarované vlastnosti, přičemž obecná doporučení platí i pro střešní okna. Bez kvalitní montáže totiž okno ztrácí svoje vlastnosti a investice do výměny oken se stává zbytečnou.

Držitel tohoto osvědčení o odborné způsobilosti:

  • prokazuje, že okna a dveře budou navrženy a zabudovány s ohledem na stavbu, použití a typ,
  • je pod kontrolou kvality práce – audity vedené TZÚS Praha, s.p., jsou prováděny přímo na stavbách,
  • prokazuje, že usiluje o maximální spokojenost zákazníků.

Podmínkou pro získání osvědčení je, že organizace:

  • má zaveden a funkční systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016,
  • má zavedeny požadavky ČSN 74 6077 do realizačních procesů,
  • uplatňuje požadavky ČSN 74 6077 v praxi


Seznam držitelů osvědčení podle normy ČSN 74 6077

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Eva Dufková

Mobil:
+420 602 894 430
Telefon:
+420 595 707 261
Pozice:
vedoucí oddělení, zkušební technik specialista, auditor osvědčování realizátorů ETICS a zabudovávání otvorových výplní
Specializace:
realizace ETICS a zabudovávání otvorových výplní
Pobočka:
Ostrava