Ověřování výkazů o emisích CO2

Ověřovací orgán pro ověřování emisí skleníkových plynů (ověřovací orgán č. 3179) je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle ČSN EN ISO 14065:2013.

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Adéla Grygarová

Mobil:
+420 725 831 272
Telefon:
+420 286 019 430
Pozice:
vedoucí auditor, zástupkyně ředitelky úseku, zástupkyně vedoucí certifikačního orgánu, zástupkyně vedoucí ověřovacího orgánu,
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem pro montáž oken a dveří podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení