Ověřování výkazů o emisích CO2

Ověřovací orgán pro ověřování emisí skleníkových plynů (ověřovací orgán č. 3179) je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 ve spojení s ČSN EN ISO 14065:2022.

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení