Systém managementu kvality ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2

Norma ČSN EN ISO 3834 má 4 části (ČSN EN ISO 3834-1 až 4). Norma stanovuje vhodné požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů a určuje způsob, jak prokázat schopnost výrobce vyrábět výrobky ve stanovené jakosti.

Pro prokázání systému zabezpečení kvality výrobce v oblasti svařování, posuzování i certifikaci podle ČSN EN ISO 9001:2016 je možné použít pouze ČSN EN ISO 3834-2:2022 Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Komplexní požadavky na kvalitu.

Přínosy certifikace systému managementu kvality v procesech svařování:

  • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů s důrazem na ty části systému zabezpečení jakosti, které se vztahují na řízení svařování jako „zvláštního procesu“;
  • garance stálosti výrobního procesu svařování, a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
  • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí, nezávislou stranou;
  • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace;
  • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci, zvláště pak v procesech svařování;
  • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
  • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů k výrobci, který zabezpečuje procesy svařování.

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení