Integrovaný systém managementu (IMS, ISM, ISŘ, IS)

Pro zákazníky, kteří mají zavedeno více systémů managementu (QMS, EMS, BOZP nebo některý další), nabízíme současné kombinované provádění auditu všech posuzovaných systémů.
U zákazníků, kteří propojili všechny dílčí systémové přístupy do jediného řídicího systému, se provádí tzv. integrovaný audit.

Přínosy kombinovaných nebo integrovaných auditů:

  • šetří zákazníkovi čas a náklady
  • zvyšuje zaměstnancům prověřované organizace povědomí o jediném funkčním systému řízení;
  • zvyšuje zaměstnancům organizace i vedení sebevědomí o vyspělosti jejich systému řízení;
  • certifikát s uvedením norem všech certifikovaných systémů.

Dokumenty ke stažení

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení