Systém environmentálního managementu (EMS)

Požadavky na systém environmentálního managementu (EMS), který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky, jsou specifikovány v ČSN EN ISO 14001:2016.

Přínosy systému environmentálního managementu a jeho certifikace:

 • zajištění a vylepšení péče o prostředí
 • uvědomování si vlastní odpovědnosti
 • zprůhlednění rizik, snížení rizik
 • profil / image
 • motivace zaměstnanců
 • včasné rozpoznání problémů s prostředím
 • více záruk plnění právních a jiných požadavků
 • konkurenční výhody
 • nástroj řízení, vhodné využívání zdrojů
   

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení