Systém managementu kvality (QMS)

Požadavky na systém managementu kvality (QMS), který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky, jsou specifikovány v normě ČSN EN ISO 9001:2016.

Přínosy systému managementu kvality a jeho certifikace:

  • poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti;
  • efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl, a tím zvyšovat spokojenost vlastníků, majitelů;
  • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů;
  • garance stálosti výrobního procesu, a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
  • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí, nezávislou stranou;
  • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace;
  • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
  • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů;
  • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;
  • vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změny uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.).

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení