System zarządzania jakością (QMS)

Wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością (QMS), z których organizacje mogą korzystać do celów wewnętrznych, certyfikacji lub do celów kontraktowych z dostawcami i klientami, są określone w normie EN ISO 9001: 2016.

Korzyści z systemu zarządzania jakością i jego certyfikacji:

  • świadczenie usług nawet najbardziej wymagającym klientom oraz możliwość pozyskania nowych klientów z uwagą na zwiększanie ich satysfakcji;
  • zwiększenie sprzedaży, zysku, udziału w rynku poprzez skutecznie ustalone procesy, a tym samym zwiększenie zadowolenia właścicieli;
  • Wykazanie zobowiązania do przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych;
  • gwarancja stabilności procesu produkcyjnego, a tym samym stabilnej i wysokiej jakości usług i produktów dostarczanych klientom;
  • Wykazanie przydatności, wydajności i skuteczności ustanowionego systemu zarządzania jakością przez trzecią, niezależną stronę;
  • ulepszenie systemu zarządzania, poprawa struktury organizacyjnej organizacji;
  • poprawa porządku i zwiększenie wydajności w całej organizacji;
  • optymalizacja kosztów - redukcja kosztów operacyjnych, redukcja kosztów produktów niezgodnych, oszczędność surowców, energii i innych zasobów;
  • zwiększenie zaufania publicznych i państwowych organów kontroli;
  • stworzenie samoregulującego się systemu elastycznie reagującego na zmiany wymagań klientów, wymagań legislacyjnych i zmian w organizacji (np. Nowe technologie, zmiany organizacyjne itp.).

 

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania