System zarządzania jakością (QMS)

Wymagania systemu zarządzania jakością (QMS), które mogą być używane przez organizacje w celach wewnętrznych, w celach certyfikacyjnych albo do dopełnienia umów z dostawcami i klientami, są określone przez normę ČSN EN ISO 9001:2009.

Korzyści wynikające z systemu zarządzania jakością i jego certyfikacji:

  • zapewnianie usług nawet najbardziej wymagającym klientom oraz możliwość pozyskania nowych klientów z uwzględnieniem podniesienia ich stopnia zadowolenia;
  • zwiększenie obrotów, zysków i udziałów w rynku poprzez efektywne opracowanie procesów, co prowadzi do wzrostu satysfakcji właścicieli;
  • poświadczenie zobowiązania do spełniania wymogów prawnych i wymogów wypływających z przepisów;
  • gwarancja niezmienności procesu produkcyjnego, a co za tym idzie stabilnej i wysokiej jakości usług i produktów oferowanych klientom;
  • poświadczenie właściwości, skuteczności i efektywności wdrożonego systemu zarządzania jakością poprzez niezawisłą stronę trzecią;
  • podniesienie jakości systemu zarządzania, udoskonalenie struktury organizacyjnej organizacji;
  • poprawa porządku oraz zwiększenie efektywności w całej organizacji;
  • optymalizacja kosztów – redukcja kosztów eksploatacyjnych, zmniejszenie nakładów na wyroby niezgodne, oszczędność surowców, energii i innych źródeł;
  • wzrost zaufania społeczeństwa oraz państwowych organów kontroli;
  • wytworzenie samoregulującego się systemu, który prężnie reaguje na zmiany wymogów wynikające z przepisów prawa, wymogów bezpieczeństwa i zmian wewnątrz organizacji (np. wprowadzenia nowych technologii, zmian organizacyjnych itp.)

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania i Działu marketingu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania i Dział marketingu