System zarządzania BHP (OHSAS)

Wymogi systemu zarządzania BHP (OHSAS), który może być wykorzystywany przez organizacje do wewnętrznego zastosowania, w celu certyfikacji bądź w celu spełnienia umów z dostawcami i klientami, są określone przez ČSN OHSAS 18001:2008.

Korzyści wypływające z wprowadzenia systemu zarządzania BHP i jego certyfikacji:

  • wykazanie zobowiązań mających na celu zapewnienie oraz poprawę systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy, przyjętego na wszystkich poziomach oraz przez wszystkie funkcje w organizacji, szczególnie przez kierownictwo wyższego szczebla;
  • potwierdzenie systematycznego ograniczana zagrożeń, niebezpieczeństw, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu wszystkich osób, na które wpływ mają działalność, produkty lub usługi organizacji;
  • ograniczenie występowania chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy;
  • minimalizacja kosztów powiązanych z wypadkami w miejscu pracy;
  • potwierdzenie zobowiązań do spełniania wymogów prawnych oraz wymogów wypływających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy;
  • wytworzenie samoregulującego się systemu, który prężnie reaguje na zmiany wymogów wynikające z przepisów prawa, wymogów bezpieczeństwa i zmian wewnątrz organizacji (np. wprowadzenia nowych technologii, zmian organizacyjnych itp.)

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania i Działu marketingu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania i Dział marketingu