System zarządzania BHP (OHSAS)

Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP), z których organizacje mogą korzystać do celów aplikacji wewnętrznych, certyfikacji lub do celów kontraktowych z dostawcami i klientami, są określone w ISO 45001: 2018.

Korzyści z systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i jego certyfikacji:

  • wykazanie zobowiązania do zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przyjętego na wszystkich poziomach i we wszystkich funkcjach w organizacji, w szczególności przez kierownictwo wyższego szczebla;
  • wykazanie systematycznej redukcji ryzyka, odpowiednio zagrożeń, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu wszystkich osób, na które wpływ mają działania, produkty lub usługi organizacji
  • ograniczenie chorób zawodowych i wypadków przy pracy;
  • minimalizacja kosztów związanych z wypadkami w miejscu pracy;
  • wykazanie zobowiązania do przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy;
  • zbudowany system samoregulacji, elastycznie reagujący na zmiany wymagań wynikających z przepisów prawnych, wymagań bezpieczeństwa i zmian w organizacji (np. Nowe technologie, zmiany organizacyjne itp.)

 

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania