System społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Rada Jakości Republiki Czeskiej na wniosek społeczności przedsiębiorców opracowała Narodowy Program Oceny Zgodności Systemu Jakości CSR. Specyfikacja jest możliwa do zaaplikowania przez wszystkie typy i wielkości organizacji sektora przedsiębiorstw i sektora publicznego. Respektuje podstawowe zasady odpowiedzialności, dobrowolności, interesów i zaspokajania potrzeb zainteresowanych sron, transparentności, etycznego postępowania, zasad międzynarodowych standardów postępowania, praw ludzkich oraz korzystności działań dla obu stron (zasada „win-win“). Implementacja wymagań tejże specyfikacji do systemu zarządzania jest jedną z podstaw zrównoważonego rozwoju.

Potrzeby klienta:

 • pozytywny obraz organizacji dla wszystkich stron oraz społeczeństwa
 • zyskanie reputacji oraz wypływającej z niej mocnej pozycji na rynku
 • przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju
 • przyczynianie się do całościowego polepszania kondycji firmy

Korzyści:

 • odróżnienie od konkurencji – korzyść konkurencyjna
 • wyższa pewność długoterminowanego osiągania zysków
 • zrównoważony rozwój
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wzrost wiarygodności
 • lepszy wizerunek organizacji
 • większa atrakcyjność dla inwestorów
 • większa lojalność klientów i pracowników
 • przyciągnięcie i utrzymywanie wykwalifikowanych pracowników
 • bezpośrednie oszczędności związane z ochroną środowiska naturalnego
 • polepszenie stosunków z otoczeniem
 • wyższa kultura firmy
 • możliwość wprowadzania innowacji

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania i Działu marketingu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania i Dział marketingu