System społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

W oparciu o wymagania środowiska biznesowego Rada ds. Jakości Republiki Czeskiej (Rada kvality ČR) przygotowała Krajowy program oceny zgodności systemu zarządzania CSR (Národní program posuzování shody systému managementu CSR). Norma ma zastosowanie do wszystkich rodzajów i wielkości organizacji biznesowych oraz sektora publicznego. Przestrzega podstawowych zasad rozliczalności, dobrowolności, zainteresowania i zaspokajania potrzeb interesariuszy, przejrzystości, etycznego zachowania, zasad międzynarodowych standardów i postępowania, praw człowieka i działań korzystnych dla obu stron (zasada „win-win”). Wdrożenie wymagań tego standardu do systemu zarządzania jest jednym z warunków bazowych zrównoważonego rozwoju.

Potrzeby klienta:

 • być pozytywnie postrzegany przez wszystkie strony i społeczeństwo
 • zdobyć reputację i silną pozycję rynkową
 • przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju
 • przyczyniać się do ogólnej poprawy społeczeństwa

Korzyści i zalety:

 • odróżnienie od konkurencji - przewaga konkurencyjna
 • większa pewność osiągania długoterminowych zysków
 • zrównoważony rozwój
 • tworzenie nowych ofert pracy
 • wzmocnienie wiarygodności
 • poprawa wizerunku organizacji
 • większa atrakcyjność dla inwestorów
 • wzmocnienie lojalności klientów i pracowników
 • przyciąganie i utrzymanie wartościowych pracowników
 • bezpośrednie oszczędności związane z ochroną środowiska
 • poprawa relacji z otoczeniem
 • wzmocnienie kultury organizacyjnej
 • możliwości innowacji

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania