System zarządzania środowiskowego (EMS)

Wymogi systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który może być używany przez organizacje jako narzędzie wewnętrzne albo w celu cartyfikacji, czy też jako dopełnienie umowy z dostawcami i klientami, są określone w ČSN EN ISO 14001:2005.

Korzyści systemu zarządzania środowiskowego i jego certyfikacji:

  • zapewnienie i ulepszenie dbałości o środowisko
  • uświadomienie sobie własnej odpowiedzialności
  • przejrzystość ryzyka, obniżenie ryzyka
  • wizerunek firmy
  • motywowanie pracowników
  • wczesne rozpoznawanie problemów dot. środowiska
  • dodatkowa gwarancja spełniania wymogów prawnych oraz innych
  • większa konkurencyjność
  • narzędzie zarządzania, odpowiednie wykorzystywanie źródeł

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania i Działu marketingu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania i Dział marketingu