Weryfikacja i walidacja deklaracji środowiskowej (EMAS)

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) jest jednym z dobrowolnych narzędzi ochrony środowiska naturalnego, co oznacza, że pozytywnie motywuje organizacje do przyjęcia odpowiedzialnego podejścia i poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska ponad wymogi prawne. Zostało utworzone przez Unię Europejską w celu identyfikacji i monitorowania wpływu działalności organizacji na środowisko oraz publikowania informacji w formie indywidualnych deklaracji środowiskowych.
Można powiedzieć, że EMAS rozszerza system ISO 14001, szczególnie z punktu widzenia przejrzystości, gdy organizacja posiadająca system ustanowiony zgodnie z EMAS jest zobowiązana do opublikowania deklaracji środowiskowej i otwartych dyskusji z opinią publiczną i innymi zainteresowanymi stronami.
EMAS to systemowe podejście do zarządzania kwestiami środowiskowymi w organizacji, z naciskiem na zintegrowanie perspektywy środowiskowej z ogólną strategią organizacji i jej codziennymi działaniami. Wymaga od organizacji określenia znaczących aspektów środowiskowych (i oddziaływań), a także konkretnych celów i środków, dzięki którym spełni wymóg tzw. ciągłego doskonalenia.

Korzyści z weryfikacji:

  • zarejestrowana organizacja jest bardziej konkurencyjna w przetargach - EMAS jest jednym z warunków kwalifikacji określonych w czeskiej ustawie o zamówieniach publicznych;
  • zarejestrowana organizacja nie ma obowiązku tworzenia zabezpieczenia finansowego zgodnie z czeską ustawą nr 167/2008 Sb., w sprawie zapobiegania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu i ich naprawy;
  • zarejestrowana organizacja może zwiększyć swoją wiarygodność biznesową u inwestorów, firm ubezpieczeniowych, administracji publicznej, banków, a także wzmocnić relacje z otoczeniem (PR);
  • redukcja kosztów operacyjnych (np. Oszczędności energii, surowców i innych zasobów), poprawa gotowości na wypadek awarii i stanu dokumentacji operacyjnej (obsługa plików);
  • poprzez zaangażowanie firmy w proces EMAS, każdy pracownik może przyczynić się do osiągnięcia powyższych przewag i korzyści poprzez innowacyjne pomysły, propozycje ulepszeń, zmiany w swoim zachowaniu i współpracę z innymi pracownikami.

 

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania