System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS)

Ze względu na rosnące wymagania klientów dotyczące bezpieczeństwa informacji w organizacjach, została opracowana międzynarodowa norma dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2014 (SZBI), która jest wykorzystywana przy certyfikacji przez stronę trzecią. Norma ta określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Stosowanie tych wymogów przyczynia się do trwałej ochrony zasobów informacyjnych. Celem jest zapewnienie partnerom gwarancji wystarczającego poziomu zabezpieczenie firmowych informacji.

Korzyści z SZBI:

  • wprowadzenie systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • ulepszone procedury poufności zgodnie z obowiązującymi przepisami (tajemnice handlowe, tajemnice finansowe i podatkowe, dane osobowe, informacje niejawne ...)
  • zmniejszenie ryzyka ataku hakerów na sieć korporacyjną i komputery
  • szybsze i łatwiejsze odzyskiwanie po ataku oraz zwiększona zdolność do „przetrwania” awarii
  • znaczny wzrost wiarygodności firmy, ułatwiający penetrację nowych rynków w UE
  • identyfikacja ryzyka oraz narzędzie ich eliminacji i zarządzania nimi
  • zwiększenie wzajemnego zaufania między partnerami biznesowymi
  • minimalizowanie ryzyka strat ekonomicznych związanych z awarią techniczną

 

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania