System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS)

Ze względu na stale rosnące wymagania klientów dotyczące zabezpieczenia informacji w organizacjach, została opracowana, a następnie wykorzystana w celach certyfikacyjnych poprzez stronę trzecią, międzynarodowa norma systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ČSN ISO/IEC 27001:2006 (ISMS). Norma ta określa wymogi dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Stosowanie się do tychże wymogów przyczynia się do trwałej ochrony zasobów informacji.

Korzyści wynikające z ISMS:

  • wprowadzenie systemowego podejścia w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
  • udokonalone sposoby postępowania w celu zapewnienia wiarygodności, zgodne z obowiązującym prawem (tajemnica handlowa, tajemnica finansowa i podatkowa, ochrona danych osbowych, informacje niejawne...)
  • obniżenie ryzyka ataku hakerów na firmową sieć i komputery
  • szybsze i łatwiejsze przywrócenie systemu po ataku oraz zwiększona zdolność do „przeżycia“ awarii
  • znaczne zwiększenie wiarygodności firmy, a co za tym idzie łatwiejsze przenikanie na nowe rynki w UE
  • identyfikacja zagrożeń oraz narzędzie do ich eliminacji i zarządzania nimi
  • zwiększnie wzajemnego zaufania między partnerami handlowymi
  • minimalizacja ryzyka strat ekonimocznych związanych z awarią techniczną

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania i Działu marketingu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania i Dział marketingu