Wymogi Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)

System punktów krytycznych zapewnia systematyczne podejście do terminowej identyfikacji zagrożeń dla zdrowia i zapobiegania ich występowaniu. Konsekwentne stosowanie systemu znacznie zmniejsza nie tylko zagrożenia dla zdrowia, ale także straty ekonomiczne w produkcji.
System punktów krytycznych koncentruje się na kluczowych czynnikach wpływających na bezpieczeństwo i zdrowie żywności w całym łańcuchu żywnościowym, od przetwarzania surowców po sprzedaż. System HACCP służy do kontroli czynników biologicznych, chemicznych lub fizycznych, które działają na żywność i mogą zagrozić jej bezpieczeństwu.
Wraz ze wzrostem wymagań bezpieczeństwa żywności, wprowadzono dobrowolną certyfikację systemu punktów krytycznych HACCP. Certyfikując system punktów krytycznych, producent wykazuje funkcjonalny i skuteczny system zgodności z wymogami wykraczającymi poza zwykłe ramy wymagane przez ustawodawstwo krajowe, weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Korzyści z certyfikacji systemu punktów krytycznych:

  • spełnianie wymagań najbardziej wymagających klientów (sieci handlowe i firmy międzynarodowe);
  • wykazanie zgodności z wymogami HACCP wykraczającymi poza minimalne wymagania określone w ustawodawstwie krajowym;
  • gwarancja stabilności procesu produkcyjnego, a tym samym stabilnej i wysokiej jakości usług i produktów dostarczanych klientom;
  • wykazanie przydatności, wydajności i skuteczności ustalonego systemu punktów krytycznych przez trzecią, niezależną stronę;
  • ulepszenie systemu zarządzania, poprawa struktury organizacyjnej;
  • poprawa porządku i zwiększenie wydajności w całej organizacji;
  • optymalizacja kosztów - redukcja kosztów operacyjnych, redukcja kosztów produktów niezgodnych, oszczędność surowców, energii i innych zasobów;
  • zmniejszenie strat ekonomicznych związanych z etykietowaniem, dokładnością napełniania, ważeniem itp.;
  • zwiększenie zaufania publicznych i państwowych organów kontroli;
  • łatwiejsze pozyskanie kontraktów rządowych

 

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania