Wymogi Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli zapewnia prewencyjny i systematyczny dostęp do wczesnej identyfikacji niebezpieczeństw szkodliwych dla zdrowia oraz do ograniczenia ich występowania. Konsekwentne stosowanie systemu w znacznym stopniu organicza nie tylko ryzyko utraty zdrowia, ale także straty ekonomiczne w zakresie produkcji. System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli skupia się na kluczowych faktorach, które mają wpływ na bezpieczeństwo i zdrowotności produktów spożywczych w całym łańcuchu produkcji spożywczej, od przetwarzania surowców aż po ich sprzedaż. System HACCP służy do kontroli biologcznych, chemicznych lub fizycznych czynników, które mogą wpływać na żywność i mogą naruszyć jej zdrowotność. Wraz ze zwiększonymi wymogami dotyczącymi zdrotowności żywności została wprowadzona dobrowolna certyfikacja  Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP. Poprzez certyfikację Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli producent wykazuje, że posiada funkcjonalny i efektywny system spełnianiający wymagania przekraczające zakres wyznaczony przez krajowe ustawodastwo, zweryfikowany poprzez niezawisły organ certyfikacyjny.

Korzyści płynące z certyfikacji  Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli:

  • spełnianie wymogów najbardziej wymagających klientów (sieci handlowych i międzynarodowych korporacji);
  • potwierdzenie spełniania wymogów HACCP przekraczających minimalne wymogi ustanowione przez krajowe ustawodastwo;
  • gwarancja nieprzerwalności procesu produkcyjnego, co za tym idzie stabilna i wysoka jakość usług i produktów dla klientów;
  • poświadczenie odpowiedniości, wydajności i efektywności wprowadzonego Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli poprzez trzecią, niezawisłą stronę;
  • wzrost jakości systemu zarządzania, udoskonalenie struktury organzacyjnej organizacji;
  • zwiększenie ładu i wyższa efektywność w całej organizacji;
  • optymalizacja kosztów -  redukcja kosztów eksploatacyjnych, zmniejszenie kosztów wyrobów niezgodnych, oszczędność surowców, energii i innych źródeł;
  • ograniczenie strat ekonomicznych w związku z oznaczaniem produktów, dokładnością wykonania, ważeniem itp.;
  • wzrost zaufania społeczeństwa oraz państwowych organów kontroli
  • łatwiejsze uzyskiwanie zamówień państwowych.

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania i Działu marketingu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania i Dział marketingu