System zarządzania jakością połączony z ČSN EN ISO 3834-2

Norma EN ISO 3834 składa się z 4 części (EN ISO 3834-1 do 4). Norma określa odpowiednie wymagania jakościowe przy spawaniu materiałów metalowych i określa sposób wykazania zdolności producenta do wytwarzania produktów o określonej jakości.

Aby wykazać u producenta system zapewnienia jakości w obszarze spawania, oceny i certyfikacji według EN ISO 9001:2016, możliwe jest użycie wyłącznie EN ISO 3834 - 2:2006. Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 2: Pełne wymagania jakości.

Korzyści z certyfikacji systemu zarządzania jakością w procesach spawalniczych:

  • wykazanie zobowiązania do przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych, z naciskiem na te części systemu zapewnienia jakości, które odnoszą się do zarządzania spawaniem jako „specjalnego procesu”;
  • gwarancja stabilności procesu produkcji spawalniczej, a tym samym stabilnej i wysokiej jakości usług i produktów dostarczanych klientom;
  • wykazanie przydatności, wydajności i skuteczności ustanowionego systemu zarządzania jakością przez trzecią, niezależną stronę;
  • ulepszenie systemu zarządzania, poprawa struktury organizacyjnej organizacji;
  • poprawa porządku i zwiększenie wydajności w całej organizacji, szczególnie w procesach spawalniczych;
  • optymalizacja kosztów - redukcja kosztów operacyjnych, redukcja kosztów produktów niezgodnych, oszczędność surowców, energii i innych zasobów;
  • zwiększenie zaufania publicznych i państwowych organów kontroli do producenta, który zapewnia procesy spawania.

 

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania