System zarządzania jakością połączony z ČSN EN ISO 3834-2

Norma ČSN EN ISO 3834 składa się z 4 części (ČSN EN ISO 3834-1 do 4). Norma określa odpowiednie wymogi jakości dotyczące spawania materiałów metalowych i określa sposób, jak poświadczyć zdolność producenta do produkjci wyrobów określonej jakości.

Aby poświadczyć system zabezpieczenia jakości producenta w dziedzinie spawania, ocenić go bądź certyfikować wg ČSN EN ISO 9001:2009  można wykorzystać jedynie  ČSN EN ISO 3834 -2:2006. Wymogi jakości dotyczące spawania – spawanie materiałów metalowych – część 2: Podwyższone wymogi jakości.

Korzyści certyfikacji systemu zarządzania jakością w procesach spawnia:

  • poświadczenie zobowiązania do spełaniania wymogów prawnych oraz wymogów przepisów ze szczególnym naciskiem na te części systemu zabezpieczenia jakości, które nawiązują na zarządzanie spawaniem jako "szczególnym procesem";
  • gwarancja niezmienności procesu produkcyjnego spawania, a co za tym idzie stabilnej i wysokiej jakości usług oraz produktów oferowanych klientom;
  • poświadczenie właściwości, skuteczności i efektywności wdrożonego systemu zarządzania jakością poprzez niezawisłą stronę trzecią;
  • podniesienie jakości systemu zarządzania, udoskonalenie struktury organizacyjnej organizacji;
  • poprawa porządku oraz zwiększenie efektywności w całej organizacji, zwłascza przy procesach spawania;
  • optymalizacja kosztów – redukcja kosztów eksploatacyjnych, zmniejszenie nakładów na wyroby niezgodne, oszczędność surowców, energii i innych źródeł;
  • wzrost zaufania społeczeństwa oraz państwowych organów kontroli do producenta, który zabezpiecza procesy spawania

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania i Działu marketingu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania i Dział marketingu