System zarządzania energią (EnMS)

Zmniejszenie energochłonności, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystania i zużycia energii jest obecnie jednym z priorytetów we wszystkich dziedzinach. Wprowadzenie i stosowanie systematycznego zarządzania energią staje się zatem skutecznym i użytecznym narzędziem dla organizacji.

Między innymi dlatego została opracowana międzynarodowa norma EN ISO 50001: 2019 - Systemy zarządzania energią - Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania, która ma zastosowanie do wszystkich typów i rozmiarów organizacji, niezależnie od ich warunków geograficznych, kulturowych i społecznych, co oznacza, że ma zastosowanie zarówno w przemyśle ciężkim, jak i na przykład w branży hotelarskiej lub w administracji państwowej.

Norma EN ISO 50001: 2019 określa wymagania dla systemu zarządzania energią (EnMS) tak, aby umożliwić organizacjom tworzenie polityk i celów, które uwzględniają wymogi prawne i informacje dotyczące istotnych aspektów energetycznych.

Norma opiera się na wspólnych elementach norm systemu zarządzania ISO tak, aby była zapewniona dużą kompatybilność, szczególnie z normami EN ISO 9001 i EN ISO 14001.

Organizacja może stosować normę do wdrażania EnMS niezależnie lub integrować jej wymagania z innymi systemami zarządzania, takimi jak systemy zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, zarządzania BHP, zarządzania finansami lub zarządzania ryzykiem.

Skuteczne wdrożenie normy przynosi organizacjom przede wszystkim widoczne oszczędności energii, a tym samym obniża koszty i poprawia wizerunek. Ponadto certyfikacja pokazuje i deklaruje systemowe podejście w tej dziedzinie oraz daje gwarancję ciągłego doskonalenia w zakresie oszczędności kosztów i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania