System zarządzania energią (EnMS)

Obniżanie wydajności energetycznej, polepszanie energetycznej wydajności, wykorzystanie oraz zużycie energii są w dzisiejszych czasach priorytetem we wszystkich dziedzinach. Dlatego też wprowadzenie i korzystanie z systemowego zarządzania gospodarowaniem energią staje się skutecznym narzędziem dla wielu organizacji.

Z tego powodu została opracowana i wydana międzynarodowa norma  ČSN EN ISO 50001:2012 – System zarządzania energią – wymogi wraz z instrukcją, które są użyteczne dla organizacji wszystkich typów i rozmiarów, bez względu na ich geograficzne, klutorowe i społeczne warunki, tzn. jest możliwa do zaaplikowania zarówno w przemyśle ciężkim, jak i np. w hotelarstwie i służbach publicznych.

Norma  ČSN EN ISO 50001:2012 specyfikuje wymogi dot. systemu zarządzania energią (EnMS) w taki sposób, aby umożliwić organizacjom wypracowanie polityki i celów, które biorą pod uwagę wymogi prawne oraz informacje dotyczące ważnych aspektów energetycznych.

Norma jest oparta na elementach wspólnych norm systemu zarządzania ISO, tak aby zapewnić wysoką kompatybilność zwłaszcza z ČSN EN ISO 9001 i ČSN EN ISO 14001.

Organizacja może wykorzystać tylko tę normę do wprowadzania EnMS albo połączyć jej wymogi z innymi systemami zarządzania, takimi jak systemy zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania BHP, zarządzania finansowego albo Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

Efektywne wprowadzenie normy przynosi organizacjom przede wszystkim widoczną oszczędność energii, a więc także kosztów, i polepszenie wizerunku środowiskowego firmy. Certyfikacja co więcej wskazuje na systemowe podejście w tej dziedzinie i zapewnia gwarancję długotrwałego udoskonalania mającego na uwadze oszczędność kosztów i zmniejszenie negatywnego wpływu na śtodowisko naturalne.

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania i Działu marketingu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania i Dział marketingu