Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS)

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zákazníků na zabezpečení informací v organizacích byla zpracována a následně využívána k certifikaci třetí stranou mezinárodní norma pro systém managementu bezpečnosti informací  ČSN ISO/IEC 27001:2014 (ISMS). Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Uplatňování těchto požadavků přispívá k  trvalé ochraně informačních aktiv. Cílem je poskytnout svým partnerům záruku dostatečné úrovně zabezpečení firemních informací.

Přínosy ISMS:

  • zavedení systémového přístupu do řízení bezpečnosti informací
  • zdokonalené postupy zajištění důvěrnosti v souladu s platnou legislativou (obchodní tajemství, finanční a daňové tajemství, osobní údaje, utajované skutečnosti...)
  • snížení rizika hackerského útoku na firemní síť a počítače
  • rychlejší a jednodušší obnova po útoku a zvýšená schopnost „přežít“ havárii
  • podstatné zvýšení důvěryhodnosti firmy, a tím snadnější pronikání na nové trhy v EU
  • identifikace rizik a nástroj pro jejich eliminaci a řízení
  • zvýšení vzájemné důvěry mezi obchodními partnery
  • minimalizace rizika ekonomických ztrát souvisejících se selháním techniky
     

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení