Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

Cílem Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK), vytvořeného Ministerstvem dopravy ČR, je zvýšení jakosti činností stavebních firem realizujících výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací. SJ-PK je určen zejména orgánům správy pozemních komunikací (PK) ke sjednocení jejich požadavků na zajištění kvality a organizacím činným při výstavbě, opravách a údržbě PK.

Zásady SJ-PK k zajištění kvality uplatněním platných systémových norem a určení rozsahu požadovaných informací a dokladů a minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů uchazeče o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce ve vztahu k zajištění kvality stanovuje Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR č. MP SJ-PK 20840/01-120 vždy v aktuálním znění uveřejněném na stránkách www.pjpk.cz společně se souvisejícími veřejně přístupnými předpisy Ministerstva dopravy ČR.

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení