Pobočka Brno

Služby pobočky Brno

 • Stavební dílce a konstrukce
 • ETICS, výrobky pro ETICS, tepelné izolace
 • Beton, betonové výrobky, přísady do betonu
 • Malty, tmely, lepidla, potěry, pojiva, hydroizolace, příměsi do betonu a malt
 • Pálené výrobky
 • Kámen, kamenivo, filer
 • Kompozity, plasty
 • Výrobky pro dopravní stavby
 • Protipožární materiály a výrobky
 • Komíny
 • Posudky a diagnostika staveb
 • Systémy managementu

 

Mezi specializované služby patří v pobočce Brno zejména tyto aktivity:

 • zkoušení stavebních materiálů, výrobků, dílců a konstrukcí
 • systémy vnější tepelné izolace staveb s omítkou (ETICS, Vetures) a systémy odvětrávané (Claddings)
 • stavební dílce betonové, kovové, dřevěné a kompozitní, dílce zábradlí
 • zdivo, překlady, spony do zdiva, výztuž ložných spár
 • beton, stříkaný beton, vláknobeton, sklovláknobeton, přísady a příměsi do betonu, voda do betonu
 • drobné výrobky z betonu (dlažby, dlaždice, obrubníky, stropní a bednicí prvky), výrobky z lehkého betonu
 • cementy, vápna, popílky, mletý vápenec a popelové směsi
 • kamenivo pro stavební účely přírodní a recyklované, stavební kámen, stavební recykláty
 • malty, suché maltové směsi, přísady a příměsi do malt a injektážních malt, stavební chemie
 • tenkovrstvé omítky, povrchové úpravy, nátěry, lepidla pro keramické a jiné obkladové prvky
 • zdicí prvky cihelné, betonové, pórobetonové, vápenopískové, z přírodního nebo umělého kamene
 • stropní materiály pálené a betonové, ostatní cihlářské výrobky
 • pálená a nepálená střešní krytina
 • poklopy a vtokové mříže, prvky liniového odvodnění, betonové trouby a skruže
 • výrobky pro protihlukové konstrukce
 • podlahové rošty a mříže, prvky pro odvodnění podlah a střech
 • kompozitní výztuž do betonu, kompozitní profily, výrobky z kompozitů
 • systémy montovaných obkladů stěn a předvěšených větraných fasád (claddings), nosné rošty obkladů
 • systémy montovaných příček
 • prvky a dílce konstrukčního zasklení, skleněné zábradlí
 • kotvy a kotevní prvky, plastové hmoždinky
 • diagnostika a posuzování staveb a stavebních prací
 • zatěžovací zkoušky konstrukcí a mostů

 

Služby provádí  pouze odborně způsobilý personál, který je zapojen do systému neustálého prohlubování svých znalostí a kvalifikace, ať již vzděláváním, či praxí.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše pracovníky nebo využijte poptávkového formuláře.

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Miroslav Procházka

Mobil:
+420 602 571 445
Telefon:
+ 420 543 420 850
Pozice:
ředitel pobočky Brno
Specializace:
znalecké a odborné posudky, expertízy
Pobočka:
Brno