Kontakty

Kontaktní osoby

Ing. Hana Nohelová, Ph.D.

Telefon:
+420 543 420 832
Fax:
+420 604 821 496
Pozice:
vedoucí posuzovatel
Specializace:
betonové výrobky, teracové výrobky, malty, sanační materiály, přísady do malt, lepidla, potěry, izolační materiály, diagnostika staveb
Pobočka:
Brno

Ing. Ivan Martinusík

Telefon:
+420 543 420 842
Pozice:
vedoucí skupiny
Specializace:
beton a betonové výrobky, pálené zdicí a stropní materiály, HURDIS, systémy jakosti
Pobočka:
Brno

Ing. Marek Sopko

Mobil:
+420 734 432 072
Telefon:
+420 543 420 843
E-mail:
Pozice:
Specializace:
kámen, kamenivo, kompozitní výztuž, stavební chemie, popílky, směsi s popílky, příměsi do betonu, recykláty, plasty a kompozity, geotextilie a geomříže
Pobočka:
pobočka Brno

Ing. Martin Zadělák

Mobil:
+420 734 432 093
Telefon:
+420 543 420 858
Pozice:
vedoucí zkušební laboratoře
Specializace:
betonové stavební dílce, UHPC, výztuž do betonu, ostatní drobné stavební výrobky
Pobočka:
Brno

Ing. Miroslav Procházka

Mobil:
+420 602 571 445
Telefon:
+ 420 543 420 850
Pozice:
ředitel pobočky Brno
Specializace:
znalecké a odborné posudky, expertízy
Pobočka:
Brno

Ing. Pavel Juránek, Ph.D.

Mobil:
+420 734 432 063
Telefon:
+420 543 420 863
Pozice:
vedoucí skupiny
Specializace:
stavební dílce betonové, kovové, kompozitní, zdivo, výrobky pro zdivo, poklopy, mříže a vpusti, prvky odvodnění, kotvy a hmoždinky, zavěšené podhledy
Pobočka:
Brno

Ing. Petr Pössl

Mobil:
+420 734 432 105
Telefon:
+420 543 420 845
E-mail:
Pozice:
Specializace:
ETICS, povrchové úpravy, tepelné izolace, hmoždinky
Pobočka:
Brno

Ing. Robert Lhotský

Mobil:
+420 734 432 060
Telefon:
+420 543 420 841
Pozice:
vedoucí skupiny
Specializace:
ETICS, povrchové úpravy, tepelné izolace
Pobočka:
Brno

Ing. Eliška Zieglerová

Mobil:
+420 734 432 092
Telefon:
+420 734 432 092
Pozice:
Specializace:
fasádní obklady, nosné rošty, gabiony, příčky, požární uzávěry, zábradlí, deskové materiály, lehké kompozitní dílce
Pobočka:
Brno