Výrobky pro dopravní stavby

  • výrobky pro gabiony
  • geomříže, geotextilie
  • retroreflexní fólie

Kontaktujte Ing. Marka Sopko 

 

  • podlahové rošty a mřížky
  • výrobky pro protihlukové stěny
  • kotvy do betonu a zdiva

Kontaktujte Ing. Martina Zaděláka

Kontaktní osoby

Ing. Marek Sopko

Mobil:
+420 734 432 072
Telefon:
+420 543 420 843
E-mail:
Pozice:
Specializace:
kámen, kamenivo, kompozitní výztuž, stavební chemie, popílky, směsi s popílky, příměsi do betonu, recykláty, plasty a kompozity, geotextilie a geomříže
Pobočka:
pobočka Brno

Ing. Martin Zadělák

Mobil:
+420 734 432 093
Telefon:
+420 543 420 858
Pozice:
vedoucí zkušební laboratoře
Specializace:
betonové stavební dílce, UHPC, výztuž do betonu, ostatní drobné stavební výrobky
Pobočka:
Brno