Pobočka České Budějovice

Služby pobočky České Budějovice

Pobočka České Budějovice zajišťuje výkon následujících autorizovaných a akreditovaných činností TZÚS Praha, s.p. („certifikace“) v těchto oblastech a oborech:

 • vnější tepelně izolační systémy s omítkou (ETICS), vnitřní zateplovací systémy;
 • vnější a vnitřní obkladové systémy montované (systémy předvěšených provětrávaných fasád a stěn);
 • tepelně izolační materiály a výrobky;
 • beton, přísady do betonu a malt, drobné betonové výrobky (dlaždice, obrubníky, plotové prefabrikáty atp.), betonové tvárnice a cihly;
 • kamenivo do betonu, malt, asfaltových směsí a pro kolejové lože, lehčené kamenivo, expandované hlíny a škváry, popílky a popílkové směsi, zásypové materiály a granuláty, zeminy;
 • stavební kámen, desky z kamene;
 • malty a maltové směsi, tmely, lepicí hmoty, sanační materiály, nátěrové hmoty, povrchové úpravy;
 • hydroizolační materiály a výrobky;
 • cihlářské výrobky, střešní krytiny, vápenopískové výrobky;
 • výrobky pro vnější kanalizační systémy, vstupní a revizní šachty; nástavce vpustí, betonové trouby a skruže;
 • čistírny odpadních vod, septiky, odlučovače tuků, olejů a ropných látek, nádrže;
 • konstrukční výrobky z masivního dřeva, konstrukční lepené lamelové a jiné lepené výrobky na bázi dřeva;
 • stavební dílce a prvky (silikátové, kovové, dřevěné i kompozitní), konstrukce a objekty, pórobeton;
 • systémy managementu QMS, EMS, SM BOZP, SA 8000;
 • inspekce stavebních objektů, konstrukcí, výrobků a prací (inspekční zprávy a certifikáty).

 

Mezi specializované služby patří v pobočce České Budějovice zejména tyto aktivity:

 

Zkoušky:

Služby akreditované zkušební laboratoře č. 1018.3 podle EN ISO/IEC 17025  (osvědčení o akreditaci). Zkušební činnost vykonáváme zejména v oborech:

 • zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů;
 • tepelnětechnické zkoušky stavebních materiálů a konstrukcí, tepelně izolačních výrobků, vnějších tepelně izolačních systémů s omítkou (ETICS);
 • stanovení průvzdušnosti budov (Blower Door test);
 • stanovení zhutnění zemin a sypanin;
 • zatěžovací zkoušky mostů;
 • zatěžovací zkoušky stavebních dílců, konstrukcí a objektů;
 • zkoušky malt a maltových směsí, tmelů, lepicích hmot, sanačních materiálů, nátěrových hmot, povrchových úprav;
 • zkoušky vlastností hydroizolačních materiálů a výrobků;
 • zkoušky vlastností pozemních komunikací;
 • zkoušky kameniva do betonu, malt, asfaltových směsí a pro kolejové lože, lehčeného kameniva, expandované hlíny a škváry, popílků a popílkových směsí, zásypových materiálů a granulátů, zemin;
 • zkoušky přísad do betonu a malt;
 • zkoušky vlastností vodotěsných výrobků nanášených v tekutém stavu;
 • zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu a drobných betonových výrobků;
 • zkoušky cementu, vápna, sádry a dalších pojiv;
 • zkoušky drobných betonových výrobků (dlaždice, obrubníky, plotové prefabrikáty atp.), betonových tvárnic a cihel;
 • zkoušky betonových trub a armatur;
 • zkoušky cihlářských výrobků;
 • zkoušky nepálených střešních  krytin
 • a další.

 

Ostatní činnosti a služby:

 • odborné a znalecké posudky vad a poruch stavebních objektů a prací
 • kalibrace laboratorních a průmyslových měřidel teploty v rozsahu od -40 do 1200 °C
 • hodnocení komplexní kvality budov – metodika SBToolCZ
 • komplexní nabídka služeb v oblasti energetické náročnosti budov, nabízené služby naleznete zde.

 

Služby provádí  pouze odborně způsobilý personál, který je zapojen do systému neustálého prohlubování svých znalostí a kvalifikace, ať již vzděláváním, či praxí.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše pracovníky nebo využijte poptávkového formuláře.

 

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Milan Pálka

Mobil:
+420 602 118 512
Telefon:
+420 387 023 210, +420 387 221 452
E-mail:
Pozice:
ředitel pobočky a o.z., zástupce vedoucího AO/OS/COV/IO, vedoucí auditor QMS
Specializace:
certifikace budov - vedoucí CO SBToolCZ systémy managementu zástupce vedoucího AO/COV
Pobočka:
České Budějovice a o.z. ZÚLP