Dřevěné konstrukce

Provádění akreditovaného odběru, počátečních zkoušek typu výrobků a certifikace systému řízení výroby dle:

ČSN EN 14250:2010Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny
ČSN EN 14081-1:2016Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky
 

Kontaktní osoby

Ing. Vilém Migl

Mobil:
+420 721 523 930
Telefon:
+420 387 023 219
Fax:
+420 387 220 864
E-mail:
Pozice:
vedoucí odd. stavebních hmot a technologie, hlavní specialista (kamenivo, beton), vedoucí posuzovatel, zpracovatel posudků
Specializace:
beton, kamenivo a kámen, betonové dílce a výrobky, zatěžovací zkoušky mostů, nedestruktivní zkoušky betonů, vývrty
Pobočka:
České Budějovice