Betonové prefabrikáty

Provádění akreditovaného odběru, počátečních zkoušek typu výrobků, certifikace výrobků a certifikace systému řízení výroby dle:
Přílohy č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

  • Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro nekonstrukční nebo lehké konstrukční použití
  • Prefabrikované výrobky z obyčejného / lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro konstrukční použití
  • Výrobky pro venkovní kanalizační systémy
ČSN EN 13198:2004Betonové prefabrikáty - Uliční vybavení a zahradní výrobky
ČSN EN 12839 ed. 2:2012Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty
ČSN EN 14991:2008Betonové prefabrikáty - Základové prvky
ČSN EN 13224:2012Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky
ČSN EN 13225:2013Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky
ČSN EN 12737+A1:2008Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek
ČSN EN 12843:2005Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy
ČSN EN 13747+A2:2010Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy
ČSN EN 13978-1:2006Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu
ČSN EN 14844+A2:2012Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě
ČSN EN 14992+A1:2013Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky
ČSN EN 15050+A1:2012Betonové prefabrikáty - Mostní prvky
ČSN EN 14843:2008Betonové prefabrikáty - Schodiště
ČSN EN 15435:2009Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku
ČSN EN 15258:2009Betonové prefabrikáty - Prvky opěrných stěn
ČSN EN 15037-1:2009Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy
ČSN EN 15037-2+A1:2011Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky
ČSN EN 15286:2014Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)

 

Kontaktní osoby

Ing. Vilém Migl

Mobil:
+420 721 523 930
Telefon:
+420 387 023 219
Fax:
+420 387 220 864
E-mail:
Pozice:
vedoucí odd. stavebních hmot a technologie, hlavní specialista (kamenivo, beton), vedoucí posuzovatel, zpracovatel posudků
Specializace:
beton, kamenivo a kámen, betonové dílce a výrobky, zatěžovací zkoušky mostů, nedestruktivní zkoušky betonů, vývrty
Pobočka:
České Budějovice