Beton

Provádění akreditovaného odběru, počátečních zkoušek typu výrobků a certifikace systému řízení výroby dle:

  • ČSN EN 206+A1:2017 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
  • ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda -  doplňující informace.
  • Případně dle STO dle PN, TKP atd.

​​​​Kompletní průkazní zkoušky betonových směsí, splňující požadavky definované:

  • ČSN EN 206+A1:2017 Beton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,
  • ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda -  doplňující informace,
  • TKP 18 MDS, TKP 17 ČD, ČSN 73 6131, případně TKP ŘVC.

Beton dle ČSN EN 206 +A1, ČSN 73 2404, TKP 18 ŘSD - jednotlivě

Název zkoušky

Odběr vzorku čerstvého betonu
Zhotovení zkušební krychle 150/150/150
Zhotovení zkušebního válce Ø150, V300
Zhotovení zkušebního tělesa – trámec L=400(700)/100/100
Zkouška ČB - zpracovatelnosti sednutím
Zkouška ČB - zpracovatelnosti rozlitím
Zkouška ČB - obsahu vzduchu v čerstvém betonu
Zkouška ČB - objemová hmotnost čerstvého betonu
Teplota čerstvého betonu
Ošetřování zkušebních těles do 28 dnů stáří
Zkouška ZB - Pevnost v tlaku (krychle 150/150/150)
Zkouška ZB - Pevnost v tahu za ohybu, trámce L= 400 (700)
Zkouška ZB - Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou (dle ČSN EN 12390-8)
Zkouška ZB - Zkouška vodotěsnosti V4, V8, V12
Stanovení odolnosti proti působení CHRL – (metoda A, C)
Stanovení mrazuvzdornosti betonu (T50, T100, T150)
Prostorové rozložení pórů ve ztvrdlém betonu
Stanovení static. modulu pruž. v tlaku


Obr. 1: Automatické zařízení KD-20.5 pro zkoušky mrazuvzdornosti

Kontaktní osoby

Ing. Vilém Migl

Mobil:
+420 721 523 930
Telefon:
+420 387 023 219
Fax:
+420 387 220 864
E-mail:
Pozice:
vedoucí odd. stavebních hmot a technologie, hlavní specialista (kamenivo, beton), vedoucí posuzovatel, zpracovatel posudků
Specializace:
beton, kamenivo a kámen, betonové dílce a výrobky, zatěžovací zkoušky mostů, nedestruktivní zkoušky betonů, vývrty
Pobočka:
České Budějovice