Zkoušky hotových betonových konstrukcí

dle ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací.

Místo

Zkoušky a měření

Povrch mostovky a vyrovnávací vrstvyPřilnavost k podkladnímu betonu

Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu

(ČSN 73 6242, Příloha C)

Nerovnost povrchu betonu
Hloubka makrotextury povrchu betonu
Pečetící vrstvaPřilnavost pečetící vrstvy k podkladnímu betonu

Nepropustnost pečetící vrstvy elektrickým odporem

(ČSN 73 6242, Příloha F)

Izolace

Přilnavost izolace k podkladu

(ČSN 73 6242, Příloha C)

Stanovení pevnosti betonu v tlaku Schmidtovým tvrdoměrem typu N ,L, M podle  ČSN 73 1373
Vlhkost v betonové konstrukci (sušením)

Stanovení tloušťky nátěrů

  • kov (feromagnetický)
  • kov (neferomagnetický
  • beton, malta, zdivo, dřevo

Odběr ztvrdlého betonu z konstrukce (vývrty):

dle ČSN EN 12504-1 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku.

Kontaktní osoby

Ing. Vilém Migl

Mobil:
+420 721 523 930
Telefon:
+420 387 023 219
Fax:
+420 387 220 864
E-mail:
Pozice:
vedoucí odd. stavebních hmot a technologie, hlavní specialista (kamenivo, beton), vedoucí posuzovatel, zpracovatel posudků
Specializace:
beton, kamenivo a kámen, betonové dílce a výrobky, zatěžovací zkoušky mostů, nedestruktivní zkoušky betonů, vývrty
Pobočka:
České Budějovice