Energetická náročnost budov

 • certifikace budov v systému SBToolCZ, více zde
 • energetické audity a posudky (zákon 318/2012 Sb., vyhláška č. 480/2012 Sb.), více zde
 • průkazy energetické náročnosti budov (zákon 318/2012 Sb., vyhláška č. 78/2013 Sb.), vícezde
 • energetické štítky obálky budovy (ČSN 730540), více zde
 • tepelnětechnické výpočty (ČSN 730540), více zde
 • termovizní měření, více zde
 • měření průvzdušnosti budov (Blower Door test), více zde
 • měření tepelnětechnických vlastností materiálu a konstrukcí, více zde
 • posudková činnost v oblasti tepelné techniky, více zde
 • poradenství v oblasti energetické náročnosti budov
 • vakuové vysušování konstrukcí a stavebních materiálů o rozměrech až 250x250x60 cm pro následné stanovení jejich tepelnětechnických charakteristik ve vysušeném stavu


Obr. 1: Přístroj na měření tepelné vodivosti stavebních materiálů Lambda Meter EP500e

 

 
Obr. 2 a 3: Zkušební zařízení MPT-01 pro stanovení tepelného odporu stavebních prvků a konstrukcí

Kontaktní osoby

Ing. Jan Tripes

Mobil:
+420 607 774 395
Telefon:
+420 387 023 230
Pozice:
hlavní specialista (energ. náročnost staveb), vedoucí posuzovatel, zpracovatel ETA, zpracovatel posudků
Specializace:
ETICS, tepelně izolační výrobky, výplně otvorů, montované fasádní systémy, energetická náročnost budov, PENB, termovize, metodika SBToolCZ, Blower Door test, tepelně technické výpočty
Pobočka:
České Budějovice