Termovizní měření

Termovizní diagnostika umožňuje efektivní kontrolu rozložení povrchových teplot na stavebních konstrukcích, provozovaných elektrických zařízeních či vedeních, v průmyslu a všude tam, kde v případě poruchy, havárie či nesprávné funkce dochází k lokálním teplotním rozdílům.

Nejčastější využití termografie:

  • lokalizace tepelných mostů ve stavebních konstrukcích (místa úniku tepla),
  • vyhledávání tepelně-vlhkostních poruch,
  • vyhledávání netěsností stavebních konstrukcí (s výhodou v kombinaci s Blower Door zařízením),
  • kontrola těsnosti rozvodů podlahového vytápění,
  • kontrola kvality provedení zateplovacích systémů,
  • stavební průzkum před rekonstrukcí objektů (vytipování kritických míst),
  • kontrola elektrických zařízení a vedení (prevence havárií a případných požárů),
  • kontrola průmyslových vedení a mechaniky (eliminace tepelných ztrát, teplo způsobené nadměrným třením).

Pro zajištění adekvátní vypovídací hodnoty musí být termovizní diagnostika prováděna vždy za vhodných okrajových podmínek pro dané měření.

Cena této služby je velmi individuální a vychází z konečného rozsahu sjednaných prací a požadované formy výstupu z měření.

Kontaktní formulář