Ostatní služby

Posudková a expertní činnost v oblasti tepelné techniky

V této oblasti se jedná zejména o posudky a technická vyjádření k provedení zateplovacích systémů, zhodnocení a kontrolu projektových dokumentací z hlediska stavební tepelné techniky, dlouhodobé měření parametrů vnitřního prostředí (teplota, vlhkost), měření koncentrace CO2 v interiérech a jiné.

Doplňkové služby:

  • poradenství v oblasti energetické náročnosti budov.

Kontaktní formulář