Průkazy energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) poskytuje přehlednou formou nejdůležitější informace o spotřebě energie dané budovy, a to jak celkové, tak i o spotřebě dílčích energií na vytápění, větrání, ohřev teplé vody, osvětlení, popřípadě dalších, jsou-li obsaženy. Současně je uvedena také informace o kvalitě obalových (ochlazovaných) konstrukcí budovy. Díky tomu lze rychle získat přehled o nákladech na energetický provoz objektu za standardizovaných podmínek, popř. vyčlenit oblasti s největším potenciálem pro úspory energie. Průkaz energetické náročnosti budovy je tak cennou informací nejen pro zájemce o koupi nebo pronájem nemovitosti, nýbrž i pro stávající majitele či prodávající, jelikož energeticky úsporné objekty se stávají velmi vyhledávanými. (Obr. 1a + 1b)

PENB je zpracováván na základě zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (poslední novela č. 318/2012 Sb.)  a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

Průkaz musí být povinně zpracován při:

  • výstavbě nových budov,
  • větších změnách dokončených budov (nad 25 % plochy obálky budovy),
  • prodeji nebo pronájmu budov či jejich částí.

Průkaz energetické náročnosti musí být vypracován (a vystaven na veřejně přístupném místě) také pro budovy vlastněné orgány veřejné moci nebo subjekty jimi zřízenými.

Naopak průkaz není potřeba zpracovat pro budovy s energeticky vztažnou plochou1 do 50 m2, objekty pro rodinnou rekreaci, v případě dědictví, daru či rozvodu (převod na jednoho z manželů), dále u objektů určených pro náboženské účely (např. kostely, kaple atd.) a taktéž pro průmyslové a zemědělské budovy s roční spotřebou energie do 700 GJ.

Průkaz je vydáván s platností na 10 let a jeho součástí je protokol včetně grafické přílohy s vyznačením klasifikační třídy A až G.

Podrobnější informace o této problematice a podmínkách zpracování PENB lze najít ve výše uvedených dokumentech nebo na níže uvedených internetových stránkách. V případě dalších dotazů či zájmu o zpracování PENB nás neváhejte kontaktovat.

Pracovníci TZÚS Praha, s.p. s oprávněním MPO CŘ:

Ing. Tomáš Klepáč,
energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu
pobočka Ostrava
e-mail: klepac@tzus.cz, tel.: +420 595 707 251, mobil: +420 734 432 082
oprávnění ke stažení zde

Ing. František Moler
energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu
pobočka Ostrava       
e-mail: moler@tzus.cz, tel.:+420 595 707 271, mobil: +420 724 337 085
oprávnění ke stažení zde

Ing. Jan Tripes
energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu   
pobočka České Budějovice     
e-mail: tripes@tzus.cz, tel.:+420 387 023 220, mobil: +420 607 774 395
oprávnění ke stažení zde

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. František Moler

Mobil:
+420 724 337 085
Telefon:
+420 595 707 271
E-mail:
Pozice:
vedoucí AMS 69, energetický specialista MPO, vedoucí auditor IMS
Specializace:
AMS 69
Pobočka:
Ostrava