Energetické štítky obálky budov

Energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 0540 poskytuje přehlednou informaci o kvalitě obálky budovy (nebo  její definované vytápěné části) z hlediska její tepelné izolace. Podobně jako u průkazů energetické náročnosti budov je hodnocený objekt zatříděn do jedné ze tříd A až G, avšak v tomto případě pouze na základě výsledné hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla označované Uem [W/(m2·K)]. Jedná se o nejzákladnější zhodnocení ochlazovaných konstrukcí na systémové hranici budovy. Čím je výsledná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem nižší, tím lépe je budova tepelně izolována a bude v provozu spotřebovávat méně energie, čímž lze dosáhnout snížení provozních nákladů.

Pracovníci TZÚS Praha, s.p. s oprávněním MPO CŘ:

Ing. Tomáš Klepáč,
energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu
pobočka Ostrava
e-mail: klepac@tzus.cz, tel.: +420 595 707 251, mobil: +420 734 432 082
oprávnění ke stažení zde

Ing. František Moler
energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu
pobočka Ostrava       
e-mail: moler@tzus.cz, tel.:+420 595 707 271, mobil: +420 724 337 085
oprávnění ke stažení zde

Ing. Jan Tripes
energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu   
pobočka České Budějovice     
e-mail: tripes@tzus.cz, tel.:+420 387 023 220, mobil: +420 607 774 395
oprávnění ke stažení zde

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. František Moler

Mobil:
+420 724 337 085
Telefon:
+420 595 707 271
E-mail:
Pozice:
vedoucí AMS 69, energetický specialista MPO, vedoucí auditor IMS
Specializace:
AMS 69
Pobočka:
Ostrava