Energetické audity

Energetické audity

Energetický audit slouží především jako hlavní podklad při rozhodování o volbě druhu a rozsahu opatření prováděných za účelem snížení energetické náročnosti. V rámci energetického auditu se provádí zhodnocení stávajícího energetického hospodářství objektu nebo širších celků a následné navržení optimalizace, včetně ekonomického a ekologického vyhodnocení jednotlivých variant (min. 2 varianty). Závěrem energetického auditu je potom doporučení nejvhodnější varianty s odůvodněním.

Energetický audit je zpracováván na základě zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (poslední novela č. 318/2012 Sb.) a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.

Povinnost zpracovat energetický audit platí pro:

  • fyzické a právnické osoby s celkovou roční spotřebou energie od 35 000 GJ  (celková roční spotřeba všech energií v odběrných místech jedné organizace, přičemž předmětem energetického auditu jsou pouze místa se spotřebou nad 700 GJ/rok),
  • organizační složky státu, kraje, obce a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie od 1500 GJ (celková roční spotřeba všech energií v odběrných místech jedné organizace, přičemž předmětem energetického auditu jsou pouze místa se spotřebou nad 700 GJ/rok),
  • větší změny dokončených budov jako doložení technické nebo ekonomické nevhodnosti splnění požadavků na energetickou náročnost.

Často bývá energetický audit zpracováván také jako podmínka pro získání dotace na realizaci energeticky úsporných projektů.

Energetické posudky

Energetický posudek je zpracováván taktéž na základě výše uvedených právních předpisů a slouží především pro posouzení proveditelnosti specifických energetických opatření uvedených v § 9a zákona č. 318/2012 Sb. V této části zákona o hospodaření energií jsou uvedeny povinné i nepovinné oblasti zpracování energetického posudku. V některých případech, např. u budov s instalovaným  zdrojem energie nad 200 kW, musí být tento dokument součástí průkazu o energetické náročnosti budov (PENB). Energetický posudek musí být zpracován mj. také pro posouzení proveditelnosti projektů registrovaných v dotačním programu Nová zelená úsporám 2013.

Energetický audit nebo posudek smí být zpracován pouze energetickým specialistou, který je držitelem příslušného oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Pracovníci TZÚS Praha, s.p. s oprávněním MPO CŘ:

Ing. Tomáš Klepáč,
energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu
pobočka Ostrava
e-mail: klepac@tzus.cz, tel.: +420 595 707 251, mobil: +420 734 432 082
oprávnění ke stažení zde

Ing. František Moler
energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu
pobočka Ostrava       
e-mail: moler@tzus.cz, tel.:+420 595 707 271, mobil: +420 724 337 085
oprávnění ke stažení zde

Ing. Jan Tripes
energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu   
pobočka České Budějovice     
e-mail: tripes@tzus.cz, tel.:+420 387 023 220, mobil: +420 607 774 395
oprávnění ke stažení zde

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. František Moler

Mobil:
+420 724 337 085
Telefon:
+420 595 707 271
E-mail:
Pozice:
energetický specialista MPO, vedoucí auditor IMS
Specializace:
systémy managementu, hospodaření s energií
Pobočka:
Ostrava