Pobočka Technicko inženýrské služby

 

Služby pobočky TIS

 

Oblasti činností:

Schvalování, posuzování v režimu autorizace a notifikace EU, včetně zpracovávání ETA a připomínkování v rámci systému EU, akreditované i neakreditované certifikace, inspekční činnost v oborech stavebních výrobků, prvků zabudovaných do staveb, prvků dopravních staveb včetně zádržných systémů, výtahů a jejich bezpečnostních komponent, elektrotechnických výrobků NN, hlukových emisí, vibrací aj.

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.8 pro technická zařízení, stavební a pracovní stroje, předpínací systémy, speciální zařízení, kotvy, hmoždinky, prvky dopravních staveb včetně zádržných systémů, hlukové emise a vibrace aj.; akreditace i pro vývoz do Ruské federace.

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2275 pro obory průtok, teplota, teplo, tlak, délka, síla, tvrdoměry typu SCHMIDT, měřiče obsahu vzduchu v čerstvém betonu aj.

Autorizované metrologické středisko K28 pro obory síla (napínací soupravy), průtok

Oborové kvalifikační kurzy pro metrologickou a zkušební činnost ve spolupráci s Českou metrologickou společností – certifikačním orgánem č. 3008 i s osobní certifikací např. v oborech

 • technik pro realizaci předpínacích systémů
 • technik pro realizaci horninových kotev
 • technik pro nedestruktivní zkoušení tvrdoměry typu SCHMIDT

Obchodní, zprostředkovatelské, servisní a poradenské služby – vybavování zkušebních laboratoří, zajištění vývoje a výroby specifických zařízení pro zkoušení dle harmonizovaných specifikací aj.

Servis a opravy měřidel tepla, měřidel průtoku TUV a SV pro měření bytové a objektové spotřeby

Zastoupení firmy PROCEQ SA, Švýcarsko pro ČR a SR (dovoz, záruční a pozáruční servis, originální náhradní díly, kalibrace)

 • přístroje pro nedestruktivní zkoušení ve stavebnictví
 • tvrdoměrné kladívko na zkoušení betonu orig. SCHMIDT
 • elektronické kladívko SILVER SCHMIDT
 • tvrdoměr DIGI-SCHMIDT
 • indikátor výztuže PROFOMETER
 • indikátor výztuže PROFOSCOPE
 • analyzátor koroze CANIN
 • měřič permeability TORRENT
 • přístroj na měření přídržnosti DYNA / DY-2
 • ultrazvukový přístroj PUNDIT
 • měřič odporu RESIPOD
 • vlhkoměr HYGROPIN
 • přenosné tvrdoměry na kovy řady EQUOTIP (EQUOTIP 3, PICCOLO, BAMBINO, EQUOSTAT, EQUOmatic)
 • ultrazvukový tloušťkoměr ZONOTIP
 • přístroje pro zkoušení rolí papírů a fólií PAROTESTER, PAPER SCHMIDT)

 

Mezi specializované služby patří na pobočce TIS zejména tyto aktivity:

 • certifikace a akreditované zkoušky prvků dopravních staveb včetně silničních zádržných systémů, výtahů a jejich bezpečnostních komponent, hlukových emisí, vibrací, předpínacích systémů, kotev, hmoždinek, stavebních a pracovních strojů
 • pořádání oborových kvalifikačních kurzů s osobní certifikací (ve spolupráci s CO č. 3008)
 • zastoupení švýcarské firmy PROCEQ SA

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše pracovníky nebo využijte poptávkového formuláře.

 

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Martin Pešek

Mobil:
+420 721 853 953
Telefon:
+420 286 019 482
Pozice:
ředitel pobočky, metrolog laboratoře, hlavní specialista, vedoucí posuzovatel
Specializace:
čištění odpadních vod, nádrže
Pobočka:
Technicko inženýrské služby

Roman Ondruška

Mobil:
+420 734 432 065
Telefon:
+420 286 019 512
Pozice:
zástupce ředitele pobočky, vedoucí oddělení, hl. specialista, vedoucí posuzovatel
Specializace:
vybavení silničních komunikací, mostní ložiska, mostní závěry
Pobočka:
Technicko inženýrské služby

Josef Červenka

Mobil:
+420 724 067 855
Telefon:
+420 286 019 478
Pozice:
vedoucí oddělení, vedoucí kalibrační laboratoře, vedoucí AMS, prodej zkušenbní a měřící techniky PROCEQ
Specializace:
metrologie, nedestruktivní zkušebnictví
Pobočka:
Technicko inženýrské služby

Věra Blajdová

Telefon:
+420 286 881 995
Pozice:
asistentka ředitele pobočky
Specializace:
administrativa
Pobočka:
Technicko inženýrské služby