Čistírny odpadních vod, septiky, nádrže

Zkoušení a posuzování nádrží, čistíren odpadních vod, septiků, zemních filtrů, čerpacích stanic odpadních vod, odlučovačů lehkých kapalin, lapáků tuků.

Ověřování a ověřování stálosti vlastností dle EN 12566-1/A1, EN 12566-3+A2, EN 12566-6.

Kontaktní osoby

Martin Pešek

Mobil:
+420 721 853 953
Telefon:
+420 286 019 475
Pozice:
ředitel pobočky, metrolog laboratoře, hlavní specialista, vedoucí posuzovatel
Specializace:
čištění odpadních vod, nádrže
Pobočka:
Technicko inženýrské služby