Vedení podniku

Statutární zástupci:

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, ředitel
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., 1. statutární zástupce
Ing. Jiří Kupšovský, MBA, 2. statutární zástupce

Pobočky:

Ing. Iveta Jiroutová, ředitelka pobočky Praha a pobočky Požární bezpečnost staveb
Ing. Miroslav Procházka, ředitel pobočky Brno
Ing. Alexander Trinner, ředitel pobočky Plzeň
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., ředitel pobočky Teplice
Ing. Vladimír Levinský, ředitel pobočky Předměřice nad Labem
Ing. Vojtěch Šebek, ředitel pobočky Ostrava
Ing. Jiří Studnička, ředitel pobočky Technicko-inženýrské služby
Ing. Monika Hegedüšová, ředitelka o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu
Ing. Milan Pálka, ředitel pobočky České Budějovice

Úseky:

Ing. Jozef Pôbiš, ředitel Úseku certifikace a osvědčování výrobků
Ing. Jiřina Srbková, ředitelka Úseku řízení jakosti
Ing. Dagmar Konstankiewiczová, ředitelka Úseku certifikace systémů řízení a Úseku marketingu
Ing. Elena Lednická, ředitelka Úseku certifikace pro SNS
Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc., ředitel Úseku výzkumu, vývoje a inovací
Ing. Jiří Studnička, ředitel Úseku pro technické posuzování TAB
Ing. Karel Menzel, CSc., ředitel Úseku Obchodní zastoupení Moskva
Ing. Jiří Kupšovský, MBA, ředitel Úseku ekonomicko-provozního a Úseku správa nemovitostí Praha

Dokumenty ke stažení