Vedení podniku

Statutární zástupci:

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, ředitel
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., 1. statutární zástupce
Ing. Jiří Kupšovský, MBA, 2. statutární zástupce

Pobočky:

Ing. Zdeněk Kočí, ředitel pobočky Praha a pobočky Požární bezpečnost staveb
Ing. Milan Pálka, ředitel pobočky České Budějovice a o.z. ZÚLP
Bc. Luboš Hausner, ředitel pobočky Plzeň
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., ředitel pobočky Teplice
Ing. Vladimír Levinský, ředitel pobočky Předměřice nad Labem
Ing. Miroslav Procházka, ředitel pobočky Brno
Ing. Vladimír Plaček, Ph.D., ředitel pobočky Ostrava
Martin Pešek, ředitel pobočky Technicko-inženýrské služby
 

Úseky:

Ing. Jiří Kupšovský, MBA, ředitel Úseku ekonomicko-provozního a Úseku správa nemovitostí Praha
Ing. Jozef Pôbiš, ředitel Úseku certifikace a osvědčování výrobků
Ing. Elena Lednická, ředitelka Úseku certifikace pro SNS
Ing. Jiřina Srbková, ředitelka Úseku řízení jakosti
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., ředitel Úseku inspekcí a diagnostiky staveb
Ing. Dagmar Konstankiewiczová, ředitelka Úseku certifikace systémů řízení
doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc., ředitel Úseku výzkumu, vývoje a inovací
Ing. Jiří Studnička, Ph.D., ředitel Úseku pro technické posuzování TAB
Ing. Aleksandra Shmarneva, ředitelka Úseku zahraniční spolupráce
Jana Svobodová, ředitelka Úseku marketingu
 

Dokumenty ke stažení